Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah

Ten eerste: de verplichting gehoorzaam te zijn aan de ouders en hun rechten is een verplichting opgelegd door Allah (swt) en overgebracht via de woorden van zijn profeet (saws). En dit, en niets anders, maakt het dus een verplichting, omdat Allah (swt) het heeft bepaald. [koran][ar]æóÞóÖóì ÑóÈøõßó ÃóáÇøó ÊóÚúÈõÏõæÇú ÅöáÇøó ÅöíøóÇåõ æóÈöÇáúæóÇáöÏóíúäö ÅöÍúÓóÇäðÇ ÅöãøóÇ íóÈúáõÛóäøó ÚöäÏóßó ÇáúßöÈóÑó ÃóÍóÏõåõãóÇ Ãóæú ßöáÇóåõãóÇ ÝóáÇó ÊóÞõá áøóåõãó ÃõÝøò æóáÇó ÊóäúåóÑúåõãóÇ æóÞõá áøóåõãóÇ ÞóæúáÇð ßóÑöíãðÇ (23) (ÓæÑÉ ÇáÅÓÑÇÁ)[/ar][nl]“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders”. (Soerah al Isra 17:23)[/nl][/koran] Ten tweede: In de ayaat waarin Allah (swt) goedheid jegens de ouders beveelt, plaatst Hij (swt) dit naast het bevel Hem alleen te aanbidden. [koran][ar]æóÅöÐú ÃóÎóÐúäóÇ ãöíËóÇÞó Èóäöí ÅöÓúÑóÇÆöíáó áÇó ÊóÚúÈõÏõæäó ÅöáÇøó Çááøåó æóÈöÇáúæóÇáöÏóíúäö ÅöÍúÓóÇäÇð æóÐöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÞõæáõæÇú áöáäøóÇÓö ÍõÓúäÇð æóÃóÞöíãõæÇú ÇáÕøóáÇóÉó æóÂÊõæÇú ÇáÒøóßóÇÉó Ëõãøó ÊóæóáøóíúÊõãú ÅöáÇøó ÞóáöíáÇð ãøöäßõãú æóÃóäÊõã ãøöÚúÑöÖõæäó _83) (ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ)[/ar][nl]“Aanbidt niets dan Allah en betracht goedheid jegens de ouders”. (Soerah al Baqarah 2:83)[/nl][/koran] [koran][ar]æóÇÚúÈõÏõæÇú Çááøåó æóáÇó ÊõÔúÑößõæÇú Èöåö ÔóíúÆðÇ æóÈöÇáúæóÇáöÏóíúäö ÅöÍúÓóÇäðÇ æóÈöÐöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúíóÊóÇãóì æóÇáúãóÓóÇßöíäö æóÇáúÌóÇÑö Ðöí ÇáúÞõÑúÈóì æóÇáúÌóÇÑö ÇáúÌõäõÈö æóÇáÕøóÇÍöÈö ÈöÇáÌóäÈö æóÇÈúäö ÇáÓøóÈöíáö æóãóÇ ãóáóßóÊú ÃóíúãóÇäõßõãú Åöäøó Çááøåó áÇó íõÍöÈøõ ãóä ßóÇäó ãõÎúÊóÇáÇð ÝóÎõæÑðÇ(36) (ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ)[/ar][nl]“En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en weest goed voor de ouders”. (Soerah an-Nisa 4:36)[/nl][/koran] [koran][ar]Þõáú ÊóÚóÇáóæúÇú ÃóÊúáõ ãóÇ ÍóÑøóãó ÑóÈøõßõãú Úóáóíúßõãú ÃóáÇøó ÊõÔúÑößõæÇú Èöåö ÔóíúÆðÇ æóÈöÇáúæóÇáöÏóíúäö ÅöÍúÓóÇäðÇ æóáÇó ÊóÞúÊõáõæÇú ÃóæúáÇóÏóßõã ãøöäú ÅãúáÇóÞò äøóÍúäõ äóÑúÒõÞõßõãú æóÅöíøóÇåõãú æóáÇó ÊóÞúÑóÈõæÇú ÇáúÝóæóÇÍöÔó ãóÇ ÙóåóÑó ãöäúåóÇ æóãóÇ ÈóØóäó æóáÇó ÊóÞúÊõáõæÇú ÇáäøóÝúÓó ÇáøóÊöí ÍóÑøóãó Çááøåõ ÅöáÇøó ÈöÇáúÍóÞøö Ðóáößõãú æóÕøóÇßõãú Èöåö áóÚóáøóßõãú ÊóÚúÞöáõæäó (151) (ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã)[/ar][nl]“Zeg:”Komt, ik zal voorlezen wat jullie Rabb jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan hem toekennen. Weest goed voor jullie ouders”. (Soerah al An’am 6:151)[/nl][/koran] [koran][ar]æóÇÞúÕöÏú Ýöí ãóÔúíößó æóÇÛúÖõÖú ãöä ÕóæúÊößó Åöäøó ÃóäßóÑó ÇáúÃóÕúæóÇÊö áóÕóæúÊõ ÇáúÍóãöíÑö(19) (ÓæÑÉ áÞãÇä)[/ar][nl]“En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer”. (Soerah Loeqman 31:19)[/nl][/koran] Ten derde: Gehoorzaamheid aan ouders net als gehoorzaamheid aan degene in gezag is dienend aan gehoorzaamheid aan Allah (swt0 en Zijn boodschapper (saws). Dus als gehoorzaamheid aan ouders in strijd is met gehoorzaamheid aan Allah (swt) en Zijn boodschapper (saws) moeten de ouders op dit punt niet gehoorzaamd worden. ‘Ali (ra) leverde over dat de profeet (saws) zei: [hadith][ar]þáÇ ØÇÚÉ (áÈÔÑ) Ýí ãÚÕíÉ Çááå ÅäãÇ ÇáØÇÚÉ Ýí ÇáãÚÑæÝ (ÇáÈÎÇÑí æãÓáã æÇáäÓÇÆí)[/ar][nl]“Er is geen gehoorzaamheid aan iemand in ongehoorzaamheid aan Allah (swt). Voorzeker gehoorzaamheid is in datgene wat correct is”. (verzameld door al Boecahaarie, Moeslim en an-Nasa’ie ‘as-Sahiehah van al-Albanie, nr. 181)[/nl][/hadith] En met betrekking tot gehoorzaamheid aan de boodschapper (saws) zijn er vele ayaat die dit verplichten, zo zegt Allah (swt): [koran][ar]æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöä ÑøóÓõæáò ÅöáÇøó áöíõØóÇÚó ÈöÅöÐúäö Çááøåö æóáóæú Ãóäøóåõãú ÅöÐ ÙøóáóãõæÇú ÃóäÝõÓóåõãú ÌóÂÄõæßó ÝóÇÓúÊóÛúÝóÑõæÇú Çááøåó æóÇÓúÊóÛúÝóÑó áóåõãõ ÇáÑøóÓõæáõ áóæóÌóÏõæÇú Çááøåó ÊóæøóÇÈðÇ ÑøóÍöíãðÇ (64) (ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ)[/ar][nl]“En Wij hebben slechts een booschapper gestuurd om gehoorzaamd te worden, met het verlof van Allah”. (Soerah an Nisâ 4:64)[/nl][/koran] En aboe Hoerairah (ra) leverde over dat de profeet (saws) zei: [hadith][ar]ãä ÃØÇÚäí ÝÞÏ ÃØÇÚ Çááå æãä ÚÕÇäí ÝÞÏ ÚÕì Çááå æãä íØÚ ÇáÃãíÑ ÝÞÏ ÃØÇÚäí æãä íÚÕ ÇáÃãíÑ ÝÞÏ ÚÕÇäí (ÇáÈÎÇÑí æãÓáã æáäÓÇÆí æÇÈä ãÇÌå)[/ar][nl]“Degene die mij gehoorzaamd, gehoorzaamd Allah en degene die mij ongehoorzaam is, is Allah ongehoorzaam, en diegene die de amier gehoorzaamt, gehoorzaamt mij en degene die de amier ongehoorzaam is, is mij ongehoorzaam”. (Verzameld door al-Boechaarie, Moeslim, an-Nasa’ie en ibn Majah van al-Albanie nr.394)[/nl][/hadith] In de tafsier van aya 83 van soerah al Baqarah zegt ibn Kathier: “ Allah de Gezegende en Meest Hoge, herinnert Banie israiel aan deze bevelen welke Hij (swt) hen had gegeven en het verbond dat Hij van hen aanvaardde en dat zij zich hiervan hebben afgewend, van alle bevelen, alwetend en opzettelijk, terwijl zij het wisten. Dus Hij (swt) verplichtte hen Allah (swt) alleen te aanbidden en geen partners met Hem te vereenzelvigen, en Hij verplichtte dit voor de gehele schepping. Dit is de reden waarom Hij (swt) hen heeft geschapen. En dit is dus het allerhoogste en grootste van de rechten van Allah de Gezegende en Meest Hoge, dat Hij alleen aanbeden moet worden, en pas daarna komen de rechten van de schepping, en de meest belangrijke van deze zijn de rechten van de ouders en daarom verbindt Hij (swt) deze twee”. Dus alles wat Allah (swt) en Zijn boodschapper (saws) hebben verplicht moet uitgevoerd worden en als de ouders dit proberen te voorkomen moeten zij hierin niet gehoorzaamd worden. Ibn Taimiyyah zegt in Majmoe al-Fatawa, 14/339-340: “Een onderdeel van het dankbaar zijn voor het goede wat iemand doet, is de dankbaarheid verschuldigd aan de ouders en anderen die jou goed hebben gedaan, want degene die de mensen niet dankbaar is, is Allah niet dankbaar. Toch echter, noch de rechten van een persoon, noch zijn gunsten mogen ooit het niveau bereiken dat zij bedankt worden met de ongehoorzaamheid aan Allah (swt) of dat zij gehoorzaamd worden in ongehoorzaamheid aan Allah (swt) - aangezien Allah (swt) de ene is die alle grote zegeningen neergedaald heeft, waartoe niets van Zijn schepping in staat was”. En zelfs de gunsten verleend door iets van Zijn schepping is ook van hem, zoals Hij (swt) zegt: [koran][ar]æóãóÇ Èößõã ãøöä äøöÚúãóÉò Ýóãöäó Çááøåö Ëõãøó ÅöÐóÇ ãóÓøóßõãõ ÇáÖøõÑøõ ÝóÅöáóíúåö ÊóÌúÃóÑõæäó (53) (ÓæÑÉ ÇáäÍá)[/ar][nl]“En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah”. (Soerah an Nahl 16:53)[/nl][/koran] En: [koran][ar]æóÓóÎøóÑó áóßõã ãøóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ ãøöäúåõ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áøóÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó (13) (ÓæÑÉ ÇáÌÇËíÉ)[/ar][nl]“En Hij heeft voor jullie alles wat zich van Hem in de hemelen en de aarde bevindt dienstbaar gemaakt”. (Soerah al Djathiyah 45:13)[/nl][/koran] En niemand is in staat gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid en koefr te vergelden behalve Allah (swt). Daarom is het niet mogelijk dat iemand gehoorzaamd moet worden in ongehoorzaamheid aan de Schepper zoals Allah (swt) zegt: [koran][ar]æóæóÕøóíúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ÈöæóÇáöÏóíúåö ÍõÓúäðÇ æóÅöä ÌóÇåóÏóÇßó áöÊõÔúÑößó Èöí ãóÇ áóíúÓó áóßó Èöåö Úöáúãñ ÝóáóÇ ÊõØöÚúåõãóÇ Åöáóíøó ãóÑúÌöÚõßõãú ÝóÃõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó (8) (ÓæÑÉ ÇáÚäßÈæÊ)[/ar][nl]“En Wij hebben de mens bevolen goed te zijn voor zijn ouders, maar indien zij jou dwingen om deelgenoten toe te kennen aan Mij, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Tot Mij is jullie terugkeer, daarna zal ik jullie op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen”. (Soerah al’ Ankaboet 29:8)[/nl][/koran] en: [koran][ar]æóæóÕøóíúäóÇ ÇáúÅöäÓóÇäó ÈöæóÇáöÏóíúåö ÍóãóáóÊúåõ Ãõãøõåõ æóåúäðÇ Úóáóì æóåúäò æóÝöÕóÇáõåõ Ýöí ÚóÇãóíúäö Ãóäö ÇÔúßõÑú áöí æóáöæóÇáöÏóíúßó Åöáóíøó ÇáúãóÕöíÑõ (14) æóÅöä ÌóÇåóÏóÇßó Úóáì Ãóä ÊõÔúÑößó Èöí ãóÇ áóíúÓó áóßó Èöåö Úöáúãñ ÝóáóÇ ÊõØöÚúåõãóÇ æóÕóÇÍöÈúåõãóÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ ãóÚúÑõæÝðÇ æóÇÊøóÈöÚú ÓóÈöíáó ãóäú ÃóäóÇÈó Åöáóíøó Ëõãøó Åöáóíøó ãóÑúÌöÚõßõãú ÝóÃõäóÈøöÆõßõã ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó(15) (ÓæÑÉ áÞãÇä)[/ar][nl]“.....Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer. En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt; gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. En volg de weg van degenen die zich tot Mij hebben gewend. Daarna is tot Mij jullie terugkeer”. (Soerah Loeqman 31:14-15)[/nl][/koran] [hadith][ar]þÚä þ þÇÈä ÚãÑ þ þÞÇá þ þÞÇá ÑÓæá Çááå þ þÕáì Çááå Úáíå æÓáã þ þÚáì ÇáãÑÁ ÇáãÓáã ÇáÓãÚ æÇáØÇÚÉ ÝíãÇ ÃÍÈ æßÑå ÅáÇ Ãä íÄãÑ ÈãÚÕíÉ ÝÅÐÇ ÃãÑ ÈãÚÕíÉ ÝáÇ ÓãÚ æáÇ ØÇÚÉ (ÇáäÓÇÆí)[/ar][nl]“De moeslim moet luisteren en gehoorzamen in wat hem bevalt en wat hem niet bevalt, zolang hij niet bevolen wordt tot ongehoorzaamheid en als hij bevolen wordt tot ongehoorzaamheid moet hij niet luisteren noch gehoorzamen”.[/nl][/hadith] En in al-Boechaarie en Moeslim zegt hij (saws): [hadith][ar]ÅäãÇ ÇáØÇÚÉ Ýí ÇáãÚÑæÝ (ÇáÈÎÇÑí æãÓáã)[/ar][nl]“Voorwaar, gehoorzaamheid is in datgene wat correct is”. (al-Boecharie en Moeslim)[/nl][/hadith] [hadith][ar]áÇ ØÇÚÉ áãÎáæÞ Ýí ãÚÕíÉ ÇáÎÇáÞ[/ar][nl]“Er is geen gehoorzaamheid aan enig schepsel in ongehoorzaamheid aan de Schepper”.[/nl][/hadith] In de tafsier van aya 83 van soerah al-Baqarah zegt al-Baghawie: “Dit betekent: Wij dragen goed gedrag en zachtheid tegenover hen op en die bevelen van hen te gehoorzamen die niet tegen de bevelen van Allah (swt) ingaan”. En al-Qoertoebi zegt in de tafsier van aya 23 van soerah al-Isra: “Ongehoorzaamheid aan hen is ongehoorzaamheid aan hun toegestane eisen, net zoals goedheid naar hen, het eens zijn met hun toegestane eisen is, zolang als dit niet ongehoorzaamheid aan Allah (swt) inhoudt”. Vertaald door H. Dekker.


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya