Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...

[b]AMSTERDAM - De twee jonge broeders die op 1 november uit een trein bij Centraal Station werden geplukt wegens verdacht gedrag, eisen excuses van de verantwoordelijken.[/b] In de brief hieronder doen ze hun verhaal en uiten ze hun ongenoegen over de wijze waarop ze zijn behandeld. De jongens willen ook opheldering over de gronden waarop ze zijn aangehouden. Ze werden overigens snel vrijgelaten, toen bleek dat ze enkel een rituele wassing (woedhoe) uitvoerden. _______________________________________________ [color=darkblue] Amsterdam, 10 november 2005 Betreft: bezwaar tegen de onterechte aanhouding Geachte heer/mevrouw, Zoals u wellicht bekend is, is er op 1 november 2005 een onterechte aanhouding verricht in de internationale trein. Een van de aangehoudene ben ik en middels deze brief wens ik mijn verhaal aan u kenbaar te maken. Daarenboven wil ik bij u een klacht indienen omtrent de onterechte aanhouding zelf. Het lijkt me verstandig alvorens het over de klacht te gaan hebben, eerst de hele situatie te schetsen, opdat u een helder beeld hebt van het geheel. Overigens heb ik voor de overzichtelijkheid de tekst in kopjes verdeeld. [b]Achtergrondinformatie[/b] Mijn vriend, wonende te Den Haag, en ik, wonende te Amsterdam kennen beiden de koran uit het hoofd en beheersen tevens de regels betreffende de recitatie hiervan, daar we dit ons in het verleden hadden voorgenomen te leren. We zijn beiden in Nederland geboren en beschikken over de Nederlandse nationaliteit. Tevens hebben we hier onderwijs genoten. Met andere woorden: deze brief wordt derhalve geschreven door een doodnormale jongeman. [b]Ramadan [/b] Het vasten van de maand ramadan, is zoals u bekend is, een verplichting die elke moslim dient na te komen. Het is de maand van de aanbiddingen, de maand waarin een persoon middels het vasten het niveau van de godvrezenden tracht te bereiken. Tevens is het de maand van de koranrecitatie en de nachtgebeden: na het laatste gebed is het gebruikelijk, zoals ook de profeet en zijn metgezellen gewoon waren te doen, dat er extra nachtgebeden worden verricht waarbij de koran luid wordt gereciteerd. Zowel mannen als vrouwen, jongens als meisjes, trachten deze extra gebeden gezamenlijk te verrichten. Het is begrijpelijk dat men prefereert dat degene die de koran uit zijn hoofd kent en de wijze van recitatie hiervan beheerst, voorgaat in deze nachtgebeden. Daar deze categorie moslims schaars is, is het niet ongewoon dat moskeebesturen actief opzoek gaan naar moslims die voldoen aan dit profiel en hen uitnodigen de nachtgebeden in hun moskee te leiden. Zo ook kregen wij via via dit aanbod van het moskeebestuur te Bonn, welke wij ter stond hadden aanvaard. We voelden ons namelijk vereerd en bovendien beseften we dat we het doel van het vasten, namelijk het bereiken van het niveau van de godvrezenden, konden realiseren door terugtrekking en afzondering. Kortom, we gaven het moskeebestuur te kennen dit aanbod te aanvaarden waarop we per auto werden opgehaald en naar de moskee werden gebracht alwaar we een eigen kamer kregen, waar we konden uitrusten, slapen, tot ons zelf komen en dergelijke. [b]Einde van de maand ramadan[/b] Een maand lang zijn we in deze moskee te Bonn gebleven, een maand lang zijn we voorgegaan in de gebeden, een maand lang hadden we ons vrijwel totaal afgesloten van de media en slechts contact gehad met de lokale inwoners van Bonn en uiteraard ons gezin in Nederland. Op 1 november 2005 was het voor ons nog gissen wanneer de ramadan ten einde zou zijn. Vaststond dat het op 2 november dan wel 3 november zou zijn. De onzekerheid hiervan is het gevolg van de maankalender die de moslims hanteren. De heren in Bonn hadden ons meerdere malen aangeboden per auto naar Nederland gebracht te worden. Dit aanbod was uiteraard zeer aantrekkelijk, maar hebben we desalniettemin afgewezen om het enkele feit dat we de heren niet tot last wilden zijn. Immers, een afstand van 300 kilometer afleggen naar Amsterdam en dan weer 60 kilometer richting Den Haag en vervolgens weer 300 kilometer richting Bonn met de eventuele mogelijkheid dat de volgende dag het suikerfeest zou zijn, zat ons niet lekker. We volhardden zodoende dat we per trein wensten te gaan. Uiteindelijk hebben ze dit ‘geaccepteerd’ en brachten ons naar het treinstation, alwaar ze voor ons beiden een treinkaartje kochten. [b]In de trein[/b] We stapten de trein in. Alvorens plaats te nemen in een rustige coupe, plaatsten we onze tassen - twee sporttassen en één rugtas, en geen pakketje!!! - op de daarvoor bestemde ‘rekken’. In deze rustige coupe is ons niet opvallends gefrappeerd: niemand die ons argwanend of angstig aankeek, niemand die wij tot last waren. Logisch eigenlijk daar we doodgewone onschuldige jongens zijn die per trein terugkeerden naar onze ouders in Nederland ten einde met hen het suikerfeest te kunnen vieren. Niets wees er op dat er wat vreemds zou gebeuren. Tevens wil ik opmerken en benadrukken dat we ons heel normaal en netjes gedroegen. De conversatie dat ik met mijn vriend had, was vredig en normaal. Af en toe lachten we waar op zich niets mis mee is. Relevant is te vermelden dat we, anders dan de media doet beweren, slechts twee sporttassen en een rugtas bij ons hadden. De sporttassen waren gevuld met kleding die wij logischerwijs meenamen naar Duitsland, handdoeken en andere persoonlijke zaken. De rugtas was gevuld met eten, drinken en andere kleine dingen, zoals de koran en korancd-rom en enkele islamitische bandjes. De tassen waren zodoende gevuld met hetgeen een reiziger normaliter bij zich heeft. Ik kan dan ook totaal niet begrijpen waarom de politie bij het verhoor stelde dat zij dacht dat er wapens in zouden zitten. Ik vraag me af waar zij deze onzin op heeft gebaseerd? Het was zoals gezegd een rustige coupe waar wij zaten. We hadden daar wel behoefte aan gezien de lange reis die we zouden afleggen. Na ongeveer een uur daar gezeten te hebben kwamen een man en een vrouw tegenover ons zitten. Dezen vroegen ons vriendelijk of ze beiden bij het raam zouden mogen zitten, welk verzoek wij uiteraard hebben ingewilligd. We praatten gewoon door en spraken ook een beetje met het echtpaar in het engels. Op een gegeven moment zagen we dat het echtpaar de ogen sloot en naar wat wij dachten voornemens waren een dutje te doen. Dit betekende dat wij minder hard dan wel helemaal niet moesten praten/lachen wat we uiteraard niet prefereerden. We zijn daarop, uit beschaafdheid en achting voor het echtpaar, zonder onze tassen een stukje in de trein doorgelopen, zoekende naar een rustig plek waar we ons gesprek konden continueren en het echtpaar geen overlast zouden bezorgen. De reden dat we onze tassen niet terstond meenamen is dat we eerst wilden weten waar we konden zitten. [b]Controle [/b] We liepen aldus de trein door op zoek naar een rustig plekje en vonden deze even verderop. De treinconducteurs kwamen onze treinkaartjes controleren die we uiteraard gelijk toonden. Er was dus niets aan de hand. Drie kwartier na deze controle kwam de politie in de trein die ons om onze identiteitsbewijs vroeg. Een vriendelijke groet is hier helaas niet aan voorafgegaan. We toonden daarop onze Nederlandse paspoort. De politieagent nam de paspoorten mee en vroeg ons even te wachten. Een verklaring hiervoor is ons niet gegeven, maar we vermoedden dat hij slechts de authenticiteit van deze paspoorten wilde achterhalen. Echter, op een gegeven moment kregen we argwaan daar hij telkens belde en wel langer dan tien minuten door de telefoon sprak. De juiste instantie bellen en vervolgens de namen doorgeven neemt naar wat ik vermoed minder tijd in beslag dan dit telefoongesprek. Daarna kwam zijn collega die ons eveneens om onze identiteitsbewijs vroeg, niet wetende dat zijn collega deze had. We verwezen logischerwijs naar zijn collega en ons werd vervolgens verteld dat de paspoorten dadelijk teruggegeven zouden worden. Beide politieagenten kwamen na een bepaald tijdbestek de paspoorten teruggeven en vroegen ons wederom naar de reeds gecontroleerde treinkaartjes, die wij hen toonden na ‘alsjeblieft’ te hebben gezegd. De politieagenten keken ons raar aan, wellicht in de veronderstelling verkerende dat een moslim niet beleefd kan zijn. Hij gaf onze kaartjes terug zonder ‘alsjeblieft’ of iets in gelijke strekking te zeggen. Niet dat dat verplicht is, maar naar ik meen wel gebruikelijk en respectvol. De politieagent vroeg ons waar we waren ingestapt, waarop wij Bonn antwoordden. De volgende vraag betrof hoe we heetten en wat we in Duitsland deden. Ook op deze vragen gaven wij, hoe merkwaardig ze ook waren daar hij dit niet zomaar behoort te vragen, antwoord. We kregen derhalve uiteindelijk onze paspoorten en treinkaartjes terug en dachten: ‘wat een beleefde heren zeg, die niet eens groeten bij het komen en weggaan’. [b]De rituele wassing en het gebed[/b] Na ongeveer een uur gezeten te hebben was de tijd voor het gebed aangebroken. We dienden ons, zoals een goede moslim betaamt, ritueel te reinigen (de woedoe) ten einde het gebed te mogen verrichten. Ik heb één wc bezocht, maar keerde uiteindelijk terug naar de wc die zich naast onze plek bevond. Mijn vriend is deze wc als eerste binnengetreden en deed tien minuten over de rituele wassing, welke bestaat uit het wassen/reinigen van beide handen, de mond, de neus, het gezicht, de armen, het haar, en ten slotte de voeten. Ik ben daarna, nadat hij de wc verliet, de wc binnengetreden en deed er ongeveer vijf minuten over. Met nadruk willen we aangeven dat we niet met zijn tweeën in de wc zijn binnengetreden wat sowieso onmogelijk en onnodig was. Evenmin hebben we ons het laatste halfuur in de wc verschanst zoals de media deed beweren. Nogmaals, het toiletbezoek bij elkaar opgeteld duurde derhalve vijf minuten + tien minuten. Niet onbelangrijk is om te vermelden dat we onze bagage niet meenamen naar de wc. We zijn zodoende met lege handen beurtelings de wc ingestapt. Na deze wassing te hebben verricht ben ik teruggelopen naar mijn plek. Ook mijn vriend keerde terug naar deze plek. Ik verrichtte aldaar in de aanwezigheid van anderen het gebed. Mijn vriend voelde zich lekkerder in een rustigere omgeving waar hij niet door jan en alleman zou worden aangestaard. Hij heeft dan ook een rustige plek gezocht in de trein om aldaar het gebed te verrichten en keerde hierna terug naar de plek waar ik zat. We hebben het gebed zodoende apart verricht. [b]De trein staat stil! [/b] We waren Utrecht Centraal voorbij gereden en naderden inmiddels het Centraal Station van Amsterdam. Echter, voor het Centraal Station stopte de trein en omgeroepen werd dat alle sporen vol waren en we daarom moesten wachtten. Daarna werd omgeroepen dat de remmen niet meer werkten. Even later werd omgeroepen dat er geen stroom meer was. Het stilstaan duurde ongeveer twee uur. Voordat dit werd omgeroepen, pakten we, net als alle andere passagiers, onze spullen en liepen richting de uitgang. Daar stonden we met ongeveer acht man te wachten tot de treinen verder zouden rijden en de deuren open zouden gaan. Na deze omroepen kozen we ervoor, net als andere passagiers, om plaats te nemen totdat ‘het probleem’ zou worden verholpen, niet wetende dat wij het probleem waren. De deuren ging na twee uur open waarop we net, als alle anderen, de trein verlieten met al onze bagage. [b]Onterechte aanhouding[/b] Bij het verlaten van de trein pakte een politieagente me bij de hand en ik vroeg daarop waarom ze dat deed. Ze heeft mijn hand losgelaten, na ‘oh sorry, ga maar’ gezegd te hebben. We vervolgden nietsvermoedend onze weg naar het station, maar werden na tien meter gelopen te hebben tot onze schrik door politieagenten in burger in de boeien geslagen. We vroegen geschrokken wat er aan de hand was, waarop geantwoord werd dat we naar het bureau worden gebracht en dat we later te horen zouden krijgen wat de reden is. Merkwaardig is dat er niet expliciet is gezegd dat we zijn aangehouden. We hadden ons niet verzet tegen de onterechte aanhouding en wisten totaal niet was ons overkwam. We merkten dat er volop foto’s werden gemaakt. Dit konden we ‘zien’ door de gezichtsmaskers heen. We begrepen het helemaal niet. We wisten totaal niet wat ons overkwam! Woedend en machteloos waren we. Vragen als wat had dit te betekenen, waar worden we naartoe gebracht, wat hadden we misdaan, wat is er gebeurd, spookten door mijn hoofd. Ik werd afgevoerd als een terrorist, aangehouden door een arrestatieteam, maar wat was er aan de hand!? Waarom werden ik zonder enige vorm van verklaring van mijn vrijheid beroofd? [b]Politiebureau [/b] We werden naar het politiebureau gebracht en terstond de cel ingestopt. Ik heb een kwartier moeten wachten alvorens verhoord te worden. In het gesprek werd me gevraagd hoe ik heette, wat ik in Duitsland deed, uit hoeveel man mijn gezin bestond. Wat ik heel merkwaardig vond en totaal irrelevant is dat me gevraagd werd wat ik van Mohammed B vond. Ik begreep niet waarom deze vraag werd gesteld, maar gaf het antwoord dat hij in strijd met het islamitische geloof heeft gehandeld en dat ik niet achter zijn handelswijze stond, noch begrip daarvoor kon opbrengen. Ook vroeg ik me af of een doorsnee Nederlander wordt gevraagd wat hij van Mohammed B. vond of was het dat wij er zo uitzagen? Wordt een doorsnee Nederlander dan gevraagd naar Volkert van der G.? Ik begreep het niet meer…waarom werd mij eigenlijk die vraag gesteld? Dat ik ook een baard heb en een islamitisch gewaad draag is één, maar dat die link wordt gemaakt naar Mohammed B. vond ik beledigend, discriminerend, irrelevant, merkwaardig, respectloos en pijnlijk! De politie had namelijk onze tassen al onderzocht en niets anders dan persoonlijke zaken aangetroffen, maar stelde deze vraag toch. De verhoren duurden bij elkaar ongeveer 45 minuten. Daarna moesten we weer de cel in. Een vrouw kwam bij mij binnen en vroeg of ik thee dan wel koffie wilde drinken. Ook werd er gevraagd of ik wilde eten. Ik antwoordde dat ik noch wilde eten en noch iets wilde drinken. Na het verhoor bleef ik een uur in de cel waarna ons werd verteld dat we naar huis mochten. Het deed ons pijn onterecht als terroristen afgevoerd te zijn en dat ons niet eens de excuses werden aangeboden. Evenmin werd spijt betoogd voor het ongemak of de gang van zaken. Integendeel, er werden op een hypocriete wijze met ons gegrapt. De tas van mijn vriend hebben ze niet eens dichtgedaan en ons werd de uitgang gewezen. We liepen daarop naar buiten. Ons werd niet een reis naar huis aangeboden of het verlaten van de uitgang vergemakkelijkt, daar een groot aantal journalisten buitenstonden aan wie wij werden overgelaten. Er werd ons niet gezegd hoe we naar huis konden gaan of iets dergelijks. Nee, onze woede betreffende de blunder van de onterechte aanhouding werd versterkt door de reactie en afhandeling van de politie. [b]Klacht[/b] Zoals uit dit verhaal blijkt, was er totaal geen aanleiding om mij of mijn vriend als verdachte te zien. Immers, de omstandigheden zoals hierboven beschreven kunnen niet aangemerkt worden als feiten of omstandigheden welke een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit opleveren (artikel 27 lid 1 Wetboek van Strafrecht). Zoals uit het legaliteitsbeginsel voortvloeit kan een straf staan enkel op feiten die daarvoor uitdrukkelijk door de wetgever zijn aangemerkt. In mijn geval zie ik niet in welk strafbaar feit ik zou hebben begaan? Ik heb enkel plaatsgenomen in een coupe, heb eenmaal beurtelings gebruik gemaakt van de wc zonder dat ik mijn bagage meenam. En ik neem aan dat het dragen van een islamitisch gewaad niet strafbaar is? Zolang deze gedragingen niet strafbaar zijn, heeft de strafvorderlijke overheid niet de bevoegdheid deze handelingen tot mikpunt van haar bemoeiingen te maken. Daarenboven is u wellicht bekend dat het vermoeden van schuld redelijk dient te zijn, wil iemand als verdachte worden aangemerkt. Ook is u wellicht bekend dat een louter subjectief vermoeden onvoldoende is. De maatstaf is niet het oordeel van de opsporingsambtenaar of een passagier die bij wijze van spreken in iedere praktiserende moslim een verdachte dan wel terrorist ziet. Of die vermoedt dat een toiletbezoek door een moslim altijd ten doel heeft een bom te plaatsen. Ten slotte dient het redelijk vermoeden voort te vloeien uit feiten of omstandigheden. Ik vermoed na mijn onterechte aanhouding dat men een moslim gekleed in islamitisch gewaad als terrorist ziet. Deze intuïtie als kenbron van het redelijk vermoeden mag in deze rechtsstaat vanzelfsprekend niet worden geaccepteerd. Dat zou het bestaan van het vermoeden immers totaal oncontroleerbaar maken, en bovendien mogen we niet in een situatie belanden waarin elke praktiserende moslim wordt gearresteerd omdat hij bagage bij zich heeft, dan wel gebruik maakt van de wc. Door deze vreemde, onverwachtste, amateuristische en onterechte aanhouding hebben mijn vriend en ik een soort trauma opgelopen, niet wetende wat er is gebeurd, wat er gaande is. De gevolgen hiervan ondervinden wij nog steeds dagelijks en op elk moment. Vragen zijn onbeantwoord gebleven, onze verdenking was nergens op gebaseerd. Triest was het dat we dachten door onze ouders verwelkomd te worden, maar nee, het arrestatieteam gaf ons, na een maand weg te zijn gebleven een warm onthaal! Ik verzoek u dan ook aan te geven op welke gronden de onterechte aanhouding is gebaseerd? Waar werden we van beschuldigd? Tevens wil ik u mededelen dat we hadden gehoopt dat onze ouders en vrienden vroegen hoe het in Duitsland was en hoe de gebeden waren, maar ook dat is nu niet het geval. Men vraagt ons hoe het in de cel was en hoe de politie ons heeft behandeld. We voelen ons niet veilig meer in het openbaar vervoer, daar we beseffen dat het elke keer weer kan gebeuren. Een tas dragen als praktiserende moslim wordt gelijkgesteld aan een terrorist die een bom bij zich heeft. Een moslim is bij voorbaat een terrorist en wordt ook zo gezien en behandeld. Zo zien, voelen en ervaren wij het nu echt. Dit zijn enkele consequenties van de ondoordachte onterechte aanhouding. Verder moeten wij ons altijd overal verantwoorden en elke keer moeten we vertellen wat er daadwerkelijk gebeurd is. Door enkele mensen worden we ook nu, na een uitleg te hebben gegeven, nog steeds als ‘gevaarlijk’ beschouwd. Ook hiervoor onze dank! Ook is u niet ontgaan dat door deze onterechte aanhouding de vreemdste beweringen werden gedaan. Zo is gezegd dat mijn vriend en ik ons hebben verschanst in de wc en we ons uiteindelijk overgaven, dat we met zijn tweeën gelijktijdig gebruik maakten van de wc, dat we onze tassen aan elkaar overhandigden en nog meer leugens. Het irriteerde ons dat de politie enkel vertelde dat we niets bij ons hadden en deze leugens niet van de hand wees of ons te hulp schoot door de juiste stand van zaken weer te geven. Wat ons eveneens dwarszat is dat de politie na de vrijlating zag dat er een groot aantal mediamensen zich had verzameld voor de ingang van het politiebureau, maar de politie ons desondanks aan hen heeft ‘uitgeleverd’. Mijn vriend moest nota bene via Amsterdam Centraal station per trein naar Den Haag Centraal station met de rugtas en sporttas die hij bij zich had! De politie had deze zaak echt heel anders kunnen en moeten afhandelen. Ik hoop dat u begrijpt dat de politie dit hadden kunnen begrijpen en op zijn minst vervoer had kunnen aanbieden dan wel de weg voor ons vrij hadden kunnen maken. Nee, we zijn vrijgelaten zonder enige vorm van excuus en zijn ‘overhandigd’ aan de media. En het ergste is natuurlijk dat we ondanks de onschuld toch als schuldigen werden gezien en benaderd. Ik hoop dat u deze klacht zeer serieus neemt, daar deze onterechte aanhouding nogmaals nergens op is gebaseerd en nadelige consequenties heeft voor mij en mijn vriend en zal hebben voor andere moslims die zich op dezelfde wijze kleden. Tevens is het voor u een aanleiding en buitenkans om aan te geven en het Nederlandse volk erop te wijzen wanneer een redelijk vermoeden ontstaat. Want waar gaat deze maatschappij naartoe als elk individu de politie kan bellen met de mededeling dat er een terrorist op school, op de werkvloer, in de trein, of thuis is en de politie daarop met machtsvertoon deze ‘terrorist’ arresteert? Waar gaat het naartoe met dit land? Bitter is om te horen dat vooraanstaande politieagenten en politici deze actie rechtvaardigen, wellicht niet beseffende wat een dergelijke onterechte aanhouding teweegbrengt bij de aangehoudene en wat een vernedering het wel niet is voor hem en de gehele moslimgemeenschap die er zo bijloopt. Bij voorbaat gezien worden als terrorist, terwijl een op de juiste wijze praktiserende moslim ( dus geen Mohammed B. of aandachtzoekende Samir A.) iemand is die vergevensgezind is, het goede wil voor anderen, barmhartig is jegens anderen, tolerant jegens andersdenkenden, verder kijkend dan het uiterlijk van iemand, de pijn van een andere voelt en de helpende hand uitsteekt, geen vlieg kwaad wil doen wetende dat hij daar op de Dag des Oordeels verantwoording voor zal moeten afleggen (laat staan een onschuldige mens), zich altijd beleefd en respectvol opstelt, anderen geen angst mag aanjagen en nog meer van dergelijke eigenschappen. Dit zijn enkele eigenschappen die een moslim zich eigen dient te maken. Niet valt te rechtvaardigen dat er moslims in binnen- en buitenland zijn die kwade bedoelingen hebben en dat we derhalve in iedere moslim een potentiële terrorist zien en zeker niet in een land waarin beweert wordt dat een ieder gelijke rechten en plichten heeft en zich middels de grondwet en de geldende wetten distantieert van elke vorm van discriminatie. Rest mij de vraag te stellen of een praktiserende moslim zijn daadwerkelijk bij voorbaat een redelijk vermoeden van het begaan van een strafbaar feit oplevert? Ik hoop hier een eerlijk antwoord op te krijgen. [b]Afsluitend een hoopgevende reactie van een niet-moslim[/b] [i]Heren, het is nu een week geleden dat u als ware u terroristen geblinddoekt en geboeid uit de trein werd gehaald. Ik wou dat ik in de positie was u namens het Nederlandse volk oprechte excuses aan te bieden voor deze pure vorm van discriminatie. Maar ik kan alleen namens mijzelf en mijn gezin spreken. Ik ben er van overtuigd dat wanneer u een monnikspij had gedragen of soortgelijke traditionele christelijke kledij u dit niet was overkomen. Het is de blinde paniek waardoor mensen niet voorbij de kleding naar de persoon kunnen kijken. Blinde paniek als gevolg van de bangpraterij van personen die het voor het zeggen hebben in Nederland. Het spijt me dat u dit is overkomen. Ik hoop niet dat u nu denkt dat alle Nederlanders u wantrouwen. En ik hoop vooral dat ik achteraf zal mogen zeggen dat deze gebeurtenis het dieptepunt was van de samenlevingscrisis van dit moment. Dat mensen door deze actie wakker werden, en dat het tij keerde.[/i][/color] De internet redaktie van stichting El Tawheed wenst de broeders veel sterkte bij de verwerking van deze vervelende gang van zaken. Excuses horen er op zijn minst bij, een schadevergoeding evengoed! www.eltawheed.nl


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya