Heb geduld

[b]Mij beroepend op de vrijheid van meningsuiting schrijf ik deze open brief aan de moslims naar aanleiding van de bespotting met onze geliefde profeet Mohammed (saws)[/b] Beste broeders en zusters, de sfeer en omstandigheden waarin wij heden ten dage leven hebben geen inleiding nodig. Een ieder beseft dat we leven in een tijd van fitna. Niet de fitna waar we het vroeger over hadden, te weten de fitna van de vrouw, de fitna van muziek, de fitna van de lusten. Nee, we leven in een tijd waarin de meest geliefde persoon bij Allah en bij de moslims onder toeziend oog van een miljard moslims wordt bespot en vernederd. We leven in een tijd waarin [b]enkele[/b] moslims naar aanleiding hiervan concessies willen doen en beginnen te twijfelen aan hun geloof. Sterker nog, er zijn hypocrieten die een koranvers in de praktijk hebben gebracht: [koran][ar]وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاغُرُوراً[/ar][nl]En toen de huichelaars en degenen in wier harten een ziekte is, zeiden: “Allah en Zijn boodschapper hebben ons slechts een misleidende belofte gedaan.” (al-Ahzaab: 33)[/nl][/koran] Ze zeggen: ‘hebben we jullie niet verteld de joden en christenen te volgen?’ Dezen nodigen je uit het hellevuur te betreden, dus wees alert! Weet dat een moslim die dit zegt groot gevaar loopt: begaat een moslim zonden dan kan hij nog vergeven worden, komt hij echter te overlijden als niet-moslim of twijfelend over zijn geloof dan is het hellevuur zijn toekomstige verblijfplaats. Broeders en zuster, weet dat de Islam het enige en ware geloof is bij Allah, daar Allah heeft gezegd: [koran][ar]إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ[/ar][nl] Het (enige) geloof bij Allah is de Islam. (Aal Imraan: 19)[/nl][/koran] De profeet Mohammed (saws) heeft ons aangegeven dat er een tijd zal komen waarin de fitan onvoorstelbaar groot zullen zijn. Tevens geeft hij in een authentieke hadieth aan dat . Hiermee wordt bedoeld dat de ene fitna als minder ervaren wordt dan zijn voorganger. Luister goed, beste broeders en zusters, de profeet heeft ons te kennen gegeven dat er een tijd zal komen waarin een gelovige moslim naar een graf gaat en zal zeggen: was ik maar in zijn plaats gestorven, dan had ik deze fitan nooit hoeven mee te maken. Nooit hoeven te zien dat de profeet wordt bespot en er een miljard moslims daar machteloos tegenover staan, niet genoeg ondernemen en niet serieus worden genomen. Maar houdt vol! Dit is een van de beproevingen van Allah (swt). Weet dat onze voorgangers allerlei beproevingen moesten ondergaan en niet hebben gezwicht voor de ongelovigen. Zie bijvoorbeeld hoe Abdellah ibnoe Hoedafa (raa) werd beproefd maar desondanks standvastig bleef. Men bood hem toentertijd een deel van het Romeinse rijk en geld aan in ruil voor het afstand nemen van het islamitische geloof wat hij allicht afwees. Hij was geen profeet, maar een gelovige die door de mate van zijn godvrezendheid niet verleid kon worden door het wereldse, niet angst aangejaagd kan worden al worden raketten op hem gericht. Een gelovige blijft standvastig in zijn geloof al dood je zijn kinderen voor zijn neus en lynch je zijn vrouw terwijl hij dit machteloos moet toezien. Na zonder resultaat het Romeinse rijk en geld aangeboden te hebben, verzochten ze hem afstand te nemen van zijn geloof. Deed hij dit niet dan zou hij hem vermoorden. “Dood me maar, want ik wil sowieso Allah als martelaar ontmoeten”, was zijn antwoord. De wrede ongelovige koning beval de soldaten hem gevangen te nemen en hem drie dagen noch eten noch drinken te geven. Vraag jezelf af of je dit aan zou kunnen? Zou je geduld kunnen opbrengen als je op deze wijze werd beproefd? Na deze drie dagen was de moslim door honger verzwakt en hem werd toen varkensvlees en bier aangeboden. Abdellah ibnoe Hoedafa (raa) weigerde te eten alhoewel het hem in deze omstandigheid is toegestaan, gezien het koranvers: [koran][ar]فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ[/ar][nl]Maar wie door nood gedwongen is, zonder dat hij het wenst en niet overdrijft, dan is het voor hem geen zonde. (al Baqarah: 173)[/nl][/koran] De koning vroeg de gelovige Abdellah Ibnoe Hoedafa (raa) waarom hij er niet van wilde eten, terwijl het in deze omstandigheid wel toegestaan is. Vol moede en trots antwoordde Abdellah Ibnoe Hoedafa: “ Ja het mag, maar ik wil niet door mensen zoals jullie belazerd worden ”. Hij prefereerde de dood boven vernedering door ongelovigen. De koning kwam toen met een ultimum remedium: verleiding door een beeldschone vrouw. Abdellah Ibnoe Hoedafa (raa) die een tijdje geen vrouw had gezien en helemaal alleen in de cel verbleef, keek niet op toen zij kwam binnenlopen. Verbaasd als zij was ging ze rechts van hem staan en ter stond draaide hij zijn gezicht naar links. Toen vloog ze naar zijn linkerkant en wederom draaide hij zijn gezicht weg van haar. Ze trachtte hem op velerlei manieren te verleiden maar niets hielp. Huilend verliet ze zijn cel en verweet de koning dat ze hem niet naar een mens maar een steen heeft gebracht. Wat voor een man was Abdellah ibnoe Hoedafa? Een gelovige die wist dat hij voor elke daad die hij op aarde verricht verantwoording zal moeten afleggen op de Dag des Oordeels. Allah (swt) heeft over dezen gezegd: [koran][ar]يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ[/ar][/koran] Broeders en zuster, neem anders een voorbeeld aan Khabbab (ra) die op zeventienjarige leeftijd op een onvoorstelbare wijze werd beproefd door ongelovigen. Nadat deze jongeman zich tot de islam had bekeerd werd hem bevolen de islam de rug toe te keren. Hij weigerde waarop kolen werden aangestoken die hij moest doven met zijn rug! Levend hebben ze hem op de kolen gezet die hij aldus heeft gedoofd met zijn rug. Na een bepaalde periode haastte Khabab (raa) zich naar de profeet (saws) en zei: “ O profeet van Allah, verricht je geen smeekbede voor ons? Vraag je geen overwinning voor ons? Zie je niet hoe bedroefd het met ons gesteld is? ” De profeet (saws) antwoordde dat mensen nu 50 á 60 jaren leven (in tegenstelling tot vroeger), maar jullie zijn een ongeduldig volk. De profeet (saws) zei daarna dat vroeger een kuil werd gegraven en een gelovige daarin werd gegooid waarna zijn hele lichaam in tweeën werd gezaagd. Vraag jezelf af of je dan nog geduld zult kunnen opbrengen beste broeders en zusters? Beeld je in dat nu een zaag op je hoofd wordt geplaatst en ervaar het bloed dat vloeien zal en de pijn die je zult ondervinden. Zou je dan nog standvastig blijven? ‘Maar jullie zijn een ongeduldig volk’, aldus de profeet (saws) . Allah weet wat er is gebeurd, Allah weet dat zijn profeet (saws) is bespot door deze misdadigers. [koran][ar]وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ[/ar][nl]En denk niet (O Mehammed) dat Allah achteloos is tegenover wat de onrechtplegers doen. Voorwaar, Hij geeft hun uitstel tot de Dag waarop de ogen verstard openstaan. (Ibrahim: 42)[/nl][/koran] Op de Dag dat de rechtspraak door Allah, die niemand onrecht aandoet, zal worden gedaan, zullen deze misdadiger hun straf horen: branden in de hel. Beste broeders en zusters, Allah (swt) beproeft ons in deze tijd. Hij heeft zelf aangegeven: [koran][ar]أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ[/ar][nl]Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: “wij geloven” en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en hij kent zeker de leugenaar. (al Ankaboet: 2,3)[/nl][/koran] Allah (swt) zal derhalve de gelovigen te allen tijde beproeven opdat Hij de goeden van de slechten onderscheidt, opdat de ware gelovigen zich onderscheiden van de hypocrieten die Allah alleen in voorspoedige tijden kennen. Broeders en zusters, we leven in een tijd van fitan, een tijd waarin de gelovige het geloof ‘vastpakt’ alsof hij kolen in zijn hand heeft. Maar treur niet, daar je de beloning van vijftig metgezellen krijgt indien je standvastig blijft. Vrees niet en weet dat alles wat ons overkomt bij Allah bekend was en is. Stel je de ‘ahzaab’ voor: alle ongelovige volkeren omsingelden de moslims die zich op een klein gebied bevonden. Joden hadden hun pact die zij met de moslims sloten, verbroken. Hypocrieten zorgden voor chaos. Uit angst durfden en konden de moslims hun behoefte niet doen. Om de honger te stillen bond de profeet (saws) twee stenen op zijn buik vast. Vrouwen bleven alleen met hun kinderen thuis achter…..het waren angstaanjagende momenten. Maar hebben de metgezellen de profeet (saws) toen in de steek gelaten? Hebben de moslim toen de islam en de profeet (saws) de rug toegekeerd? Nee zeker niet, Allah zegt hieromtrent: [koran][ar] وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً[/ar][nl]En toen de gelovigen de bondgenoten zagen, zeiden zei: ‘dit is wat Allah en Zijn boodschapper ons beloofd hebben, en Allah en Zijn boodschapper hebben gelijk. En dit doet hen slechts toenemen in geloof en onderwerping (aan Allah). (al Ahzaab: 22) [/nl][/koran] Walahi broeders en zusters, het paradijs ligt niet voor het oprapen! Het paradijs is niet makkelijk te verkrijgen. Bereid je erop voor door de profeet (saws) juist nu te volgen. De profeet (saws) wie wij bevolen zijn te gehoorzamen, de profeet (saws) die heeft gestreden en geleden opdat wij het paradijs zullen betreden, de profeet (saws) die zich op de Dag des Oordeels om jou zal bekommeren. Deze profeet (saws) die door de ongelovige misdadigers is bespot en vernederd, doe hem zijn rechten toekomen door op zijn minst zijn soennah te volgen. Volg zijn soennah in al zijn doen en nalaten. Lees de koran, doe kennis op, gedenk Allah, verbeter je thuissituatie, verricht de gebeden op tijd. Wees net zo standvastig in het geloof in dit land waar de ongelovigen de macht hebben als Asia, de vrouw van Fir3oun, was in het paleis van de ongelovige dictatoriale Fir3oun. De vrouw die werd geslagen opdat zij het geloven in Allah ongedaan zou maken. De vrouw op wie vanuit een hoge rots een grote steen werd gegooid maar Allah haar deed overlijden voordat de steen op haar kwam en nadat ze haar plaats in het paradijs zag waarna een glimlach op haar gezicht verscheen. Beste broeders en zusters, vergeet daarom Allah niet en verricht de smeekmede. Verricht de smeekbede en neem daarbij geen tussenpersonen zoals de christenen gewoon zijn te doen. Hef je handen op elk moment van de dag en op elke plaats en je zult merken dat Allah dichtbij is en je smeekbede beantwoord. Richt je alleen tot Allah, geef jezelf over aan alleen Allah, vertrouw alleen op Hem en wees nederig voor alleen Zijn bevelen en verlang alleen naar hetgeen Hij heeft. Weet beste broeders en zusters dat Allah zich schaamt om je smeekbede niet aan te horen indien jij deze tot Hem richt, vraag jezelf af waarom je niet voor Hem zou moeten schamen? Maar neem afstand van het verbodene, kom de bevelen na, draag een hoofddoek, neem afstand van rente en wees oprecht opdat je smeekbede wordt beantwoord! Er was namelijk een groep moslims die een geleerde, genaamd Aboe Ishaaq, vroeg waarom hun smeekbede niet wordt beantwoord. Hij antwoordde: “ Jullie harten zijn vervuild met tien zaken:

 • Jullie kennen Allah, maar doen Hem Zijn rechten niet toekomen

 • Jullie beweren de profeet (saws) lief te hebben, maar doen niets met zijn soennah

 • Jullie lezen de koran, maar doen er niets mee

 • Jullie genieten van Zijn gunsten, maar bedanken hem hier niet voor

 • Jullie zeggen dat de duivel jullie vijand is, maar keren hem de rug niet toe

 • Jullie zeggen dat het paradijs waar is, waar werken er niet voor

 • Jullie zeggen dat het hellevuur waar is, maar vluchten er niet voor

 • Jullie zeggen dat de dood waar is, maar bereiden jullie er niet op voor

 • Jullie begraven jullie doden en denken dan niet meer aan hen

 • Jullie worden wakker en houden je bezig met tekortkomingen van anderen en zijn jullie eigen tekortkomingen vergeten.” Beste broeder en zusters, naar aanleiding van de woorden van deze geleerden adviseer ik jullie, en mezelf op de eerste plaats, met godvrezendheid. En o wee dat je de zee der zonden inspringt, waarvan de golven hoog en gevaarlijk zijn. Tegen degene die bijna verdronken zijn, zou ik zeggen: kom aan boord op het schip van de redding, de schip van de tawba. Tegen degene die vele zonden begaat, verplichtingen verwaarloost, geboden niet acht neemt, grote zonden ziet als een vlieg die op hem is afgekomen en weg klapt alsof er niets aan de hand is, gebeden nalaat en nog in staat is om te lachen, het verbodene doet en nog blij kan zijn, zeg ik wees zoals Ibnoe Ma3oed (saws) ra die een keer zat met zijn vrienden zat en zei dat hij hoopte een boom te zijn die te gronde zou gaan zoals bomen te gronde gaan opdat hij geen verantwoording zou hoeven af te leggen op de Dag des Oordeels. Wees zoals Zain el-3abidien die van kleur veranderde bij alleen al het verrichten van de woedoe. Toen hem naar de reden hiervan werd gevraagd antwoordde hij: “ Weten jullie wel tegenover wie ik sta? Ik sta tegenover Allah.” Wees zoals Hasan el Basri die zei: ik heb gehoord dat er een man is, die na duizend jaar het hellevuur zal uittreden. En ik hoop dat ik deze persoon zal zijn. Hasan el Basri hoopte dat hij slechts duizend jaar hoefde te verblijven in het hellevuur! Broeders en zusters, hebben we dit niveau bereikt? Of kan iemand zich het paradijs garanderen wetende dat hij de vijf gebeden niet op tijd verricht of zelfs nalaat. Wetende dat zij het huis dagelijks verlaat zonder hoofddoek terwijl zij weet dat dit een van Allah afkomstig bevel is? Hebben we dit niveau van godvrezendheid bereikt? Het niveau dat je nachtgebeden verricht en nog steeds vreest voor de bestraffing van Allah? Het niveau dat je in de laatste deel van de nacht om vergeving smeekt bij Allah voor de tekortkomingen in de nachtgebeden? Niet voor het nalaten van het fadjr-gebed, niet voor het begaan van zonden, niet voor het dagelijks luisteren naar muziek en het bekijken van vieze plaatjes en films, maar voor de tekortkomingen in de nachtgebeden! Broeders en zusters, waarom wordt onze profeet (saws) vernederd en bespot? Is dit niet deels te wijten aan onze tekortkomingen richting Allah? Beste broeders en zusters, wees eerlijk en reken jezelf af. Kijk niet om je heen, want er zijn er velen die nog slapen. Kijk niet naar recht, noch naar links, maar reken jezelf af voordat je wordt afgerekend. Allah weet van die nacht dat je een zonde beging en Hem om vergiffenis vroeg. Toen je de tawba verrichtte en Allah beloofde de zonde nooit meer te verrichten. Allah herinnert zich dit moment. Hij herinnert zich tevens het moment dat je werd beproefd en zei: o Allah als U me hierbij helpt, zal ik uw bevelen nakomen en zal ik dit en dat doen’. Waar ben je nu met deze belofte? Denk je dat Allah (swt) het is vergeten? Denk je dat Allah slaapt? Wees eerlijk en reken jezelf af en weet dat Allah (swt) vergevensgezind is wanneer iemand oprecht de tawba verricht. Broeders en zusters, misschien dat je mij zult vragen waarom en waarvoor je zou moeten vrezen. Dan zeg ik dat er nog lange zware dagen zullen komen en je spijt zult krijgen in geval je je daar niet op hebt voorbereid. Een oprechte werd enkele momenten voor zijn dood gevraagd hoe hij zich voelde, waarop hij antwoordde: ‘alsof de hemelen op de aarde neerstorten en ik me er tussenin bevind. Anderen huilden en zeiden: ik weet niet wat er met me gebeuren zal en waar ik terecht kom. Aboe Hoeraira (raa) , die de meeste overleveringen van onze geliefde profeet (saws) heeft overgeleverd, huilde enkele momenten voor zijn dood en zei: ik huil omdat ik weinig proviand heb meegenomen, en ik huil omwille van de lange reis die ik af moet leggen met de zwakke yaqeen die heb en ik huil omdat ik vrees dat ik van de siraat zal vallen en in het hellevuur zal belanden. Bij Allah mijn beste broeders en zusters, er zal een moment komen dat we alleen in het graf zullen verblijven. Geen vriend of verwant die ons zal vergezellen. De engelen zullen een ieder vragen wie zijn Heer is, welk geloof hij heeft en wie hij volgt als boodschapper van Allah. Iemand die Allah, de islam en de profeet (saws) niet daadwerkelijk kende zal antwoorden: ‘haah haah ik weet het niet’. Dan zal gezegd worden: open de deur van het hellevuur voor hem/haar en bedek hem/haar met vuur. Denk je dat dit één of twee dagen zal duren? Of een jaar of twintig? Nee, dit zal duren tot de Dag des Oordeels! O dienaar van Allah, waarom vroeg je waarom en waarvoor je moet vrezen? Elk willekeurig meisje, jong of lelijk, kijk je aan en bent vergeten dat je ook hiervoor verantwoording zal moeten afleggen. Allah zal je vragen of je je zonden nog herinnert? Of je lering hebt getrokken van de lezingen die je hebt gehoord? Of je je dat traantje nog herinnert. Allah zal dan zeggen: ‘ik heb niet gezien dat je standvastig bent geweest en mijn geboden in acht hebt genomen.’ Het hellevuur zal dan geslepen worden door duizend zimaam en elke zimaam telt zeventigduizend engelen. Heb je je op deze dag voorbereid? Het hellevuur dat zeventig keer heter is dan het heetste wereldse vuur. Jij die nog muziek luistert en nog twijfelt om al dan niet met een hoofddoek je huis te verlaten, bezie of en hoelang je vinger het vuur van een lucifer kan verdragen. Beste broeders en zusters we leven maar één keer op aarde en dat betekent dat er slechts één kans is. De dood komt onverwachts en de engel des doods zal je niet om toestemming vragen. Behoor niet tot de mensen die op de Dag des Oordeels niet alleen op hun vingers, maar eveneens op hun handen zullen bijten, zeggende: had ik Allah (swt) maar gehoorzaamd, was ik maar opgegaan in stof. Beste broeders en zusters, ik richt me tot jullie die de kolen wensen vast te pakken, die tot de godvrezenden wensen de behoren, die de smaak van imaan willen proeven, die begunstigd zijn met het volgen van de geliefde profeet (saws) , de zusjes van Fatima en Hafsa, de broertjes van Aboe Bakr en Omar, tot zij die de metgezellen als voorbeeld hebben genomen, tot zij wiens doel het tevreden stellen van Allah is. Ik richt me tot zij die hun lusten onderdrukken en het kijken naar het verbodene hebben vermeden, die zich inzetten ten einde anderen op te sporen het goede te verrichten en het slechte te vermijden, tot hen die naar mate de verleidingen vermeerderen hun handen heffen en Allah (swt) vragen hen standvastig te laten zijn, tot hen die de liefde voor Allah heeft gesteld boven alles, die door de gehoorzaamheid een vreemde is geworden in de ogen van anderen. Tot hen zeg ik: laat de spottende tekeningen over jouw geliefde profeet (saws) een averechtse werking hebben door nu de hoofddoek te dragen, een baard te laten staan, de gebeden in moskee te verrichten en voor elk begane zonde de tawba te verrichten. Verricht nu de tawba en begin met een schone lei. De tawba die we dag en nacht nodig hebben daar we dagelijks fouten maken. Zowel de schrijven van dit artikel als de lezer ervan kunnen het voorgaande niet ontkennen maar we weten dat we een barmhartige Heer hebben die om een zonde straft en vergeeft. Broeders en zusters, als onze kleding scheurt gaan we ermee naar de kleermaker, als we ziek zijn gaan we naar de dokter. Maar waar gaan we naartoe als het niet goed gesteld is met ons hart? Naar Allah! Alleen Allah kan de harten genezen en het verlichten. Weet dat elke zoon van Adam een foutenmaker is en dat de beste foutenmaker degene is die vergiffenis vraagt aan Allah. Walahi broeders en zusters, de prekers overal op aarde roepen jarenlang op de profeet (saws) lief te hebben en de soennah te volgen. De moslims werden door deze preken één voor één wakker. Het tonen van deze cartoons heeft echter tot gevolg gehad dat miljoenen moslims in één keer wakker zijn geschud en allen op één lijn zijn gaan staan daar de profeet (saws) alle verdeeldheid die tussen hen is teniet doet. Beste broeders en zusters, denken jullie dat degene die de profeet (saws) hebben bespot Allah waarheidsgetrouw hebben ingeschat? Denken jullie dat degene die de profeet (saws) middels cartoons heeft vernederd Allah (swt) waarheidsgetrouw hebben ingeschat? Bisr (raa) heeft gezegd dat ‘in geval men nadenkt over de potentie van Allah, dat niemand zou zondigen’. Laat staan de meest geliefde persoon bij Allah zou bespotten. Als deze misdadigers wisten wie de profeet (saws) was zouden ze dit nooit hebben gedaan. We volstaan met de vergelijking die Allah zelf heeft gemaakt. Heb je de zeven hemelen gezien en het heelal in zijn geheel? De aarde en de zonplaneten stellen niets voor in dit heelal. Wij als mensen zijn wat betreft onze omvang verwaarloosbaar in vergelijking met de aarde en de zonplaneten. Soebhanalah van het ene heelal naar het andere duurt vijfhonderd jaren. Het voorgaande is vergeleken met de stoel van Allah net een zandkorrel in de Sahara. De Sahara is derhalve de stoel en het gehele heelal is slechts één zandkorrel. Beeld je dit in en vraag je af wat een mens, wat een cartoonist, voorstelt binnen dit ene zandkorreltje. Daar komt nog bij dat Allah weet wat er zich afspeelt bij elke persoon, wat elke persoon denkt en ziet. Sterker nog, Hij hoort zelfs de zwarte mier in de donkere nacht op de zwarte steen lopen! [koran][ar] اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [/ar][nl]Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor Hem is en wat er achter Hem is, en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn zetel strekt zich tot over de hemelen en de aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige. (al-Baqarah: 255)[/nl][/koran] Aischa (raa) vertelde dat de ‘moejadila’ bij de profeet (saws) kwam klagen over haar man. Ze zei dat ze niets hoorde van dit gesprek, terwijl zich slechts een dunne scheiding bevond tussen hen. En wat heeft Allah (swt) toen neergedaald? [koran][ar] قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [/ar][nl]Waarlijk, Allah heeft de woorden gehoord van haar die bij jou twistte over haar echtgenoot en zij klaagt bij Allah. En Allah hoorde het gesprek van jullie beiden aan. En Allah is Alhorend, Alziend. (al Mujdadielah: 1) [/nl][/koran] Denk niet dat Allah niets heeft gezien of gehoord! Denk niet dat Allah niet weet wat er gaande is. Denk niet dat deze misdadigers zullen ontkomen aan de bestraffing van Allah. Wees geduldig en je zult het zien. Mekka, broeders en zusters, is zoals een overlevering van de profeet (saws) zegt, de meest geliefde plek op aarde bij Allah. Deze plek was een plek waar de ongelovigen woonden en naast Allah afgoden aanbaden. Allah had gewild dat Zijn meest geliefde plek een plek zou zijn waar Hij alleen aanbeden zou worden. Het resultaat: na een aantal jaren waren de moslims degenen die hier de dienst uitmaakten. Wat is daar aan voorafgegaan? Twee jongemannen, As`ad Ibnoe Zoeraga en Zakwaan Ibnoe Abdoel el Kais genaamd, uit Medina afkomstig kwamen richting Mekka, niet om de profeet (saws) te ondersteunen dan wel naar hem te luisteren, maar om `Oetba Inboe Arrabi`a te ontmoeten. Alhoewel de Arabieren allerlei voorzorgsmaatregelen hadden genomen ten einde te voorkomen dat mensen zouden luisteren naar de boodschap die de profeet (saws) verkondigde, is het de profeet (saws) desalniettemin gelukt deze twee jongemannen de koran te laten horen, waarna ze zich bekeerden tot de islam. Na enige tijd in Mekka te zijn gebleven, keerden deze jongemannen terug naar Medina. Bij terugkomst spraken de jongemannen met elkaar af de boodschap van de profeet (saws) te verspreiden met hun tong die even oprecht was als hun hart. Hun goede intentie en getoonde inzet wierp zijn vruchten af. Vele mensen bekeerden zich tot het geloof waarmee de profeet Mohammed (saws) is gekomen. Dit had tot gevolg dat de twee leiders, Sa`d Ibnoe Moe`ad en Oesaid Ibnoe Foedail, van het stam Bani Abdel Achhad zich hieraan irriteerden en actie hiertegen wilden ondernemen. Sa`d Ibnoe Moe`ad vroeg Oesaid Ibnoe Foedail waarom hij niet op deze jongemannen afstapte en hen beval met de verspreiding van de islam te stoppen daar het verdeeldheid creëerde en vooral de minder draagkrachtigen verleidde? Oesaid die inzag dat Sa`d deze taak niet op zich kon nemen daar As`ad een zeer geliefde verwant van hem is, ging met zijn oorlogsattributen op de jongemannen af en schold hen uit. De jongemannen scholden niet terug maar confronteerden Oesaid met de vraag of het niet verstandiger was te luisteren naar wat zij te vertellen hadden met de mogelijkheid dit verzoek af te wijzen in geval het geen verteld werd hem niet zinde. Oesaid liet zijn instemming blijken door te zitten, zijn oorlogsattributen naast zich neer te leggen en aan te geven naar hen te luisteren. Een van de jongemannen begon de eerste verzen van soera Zoegroef te reciteren. Een glimlach verscheen op het gezicht van Oesaid. Na deze koranverzen aangehoord te hebben, deelde hij de jongemannen mede dat de verzen mooi en goed zijn. Hij vroeg ter stond hoe hij zich kon bekeren tot de islam. De jongemannen antwoordden dat Oesaid zich diende te wassen, zijn kleren vervolgens moest reinigen, waarna hij de geloofsbelijdenis oprecht moest uitspreken en het gebed moest verrichten. Na deze handelingen verricht te hebben, vertelde Oesaid dat de bekering van Sa`d de bekering van heel het volk zou betekenen. Oesaid keerde terug naar Sa`d die opmerkte dat Oesaid veranderd was. Het aanhoren van mooie woorden is de oorzaak hiervan, verklaarde Oesaid, die tevens vertelde dat de twee jongemannen, waaronder zijn zeer geliefde verwant groot gevaar liepen aangezien een bepaald volk voornemens was hem te vermoorden. In woede ontstoken en met een angstig gevoel haastte hij zich naar de jongemannen die hij merkwaardig genoeg zeer gespannen aantrof. Beseffende dat het een list van Oesaid was begon hij de twee jongemannen uit te schelden. Ook nu werd er niet van de zijde van de jongemannen gescholden maar wederom de vraag gesteld waarom hij hetgeen zij wensten te vertellen niet wilde aanhoren alvorens conclusies te trekken. Wijs als hij is ging Sa`d zitten, legde zijn oorlogsattributen neer en hoorde de recitatie van eveneens soera Zoegroef aan. Ook Sa`d kreeg een glimlach op het gezicht en aan de wil zich tot de islam gaf hij gevolg. Sa`d keerde terug naar Oesaid die opmerkte dat hij veranderd was. Sa`d riep alle stamleden bijeen en vroeg hen wat voor een man hij was waarop geantwoord werd dat hij hun heer was, en de beste en machtigste man is. Sa`d zei daarop: ‘Mijn woorden met jullie mannen en vrouwen zijn verboden totdat jullie je bekeren’. De dag daarop bekeerden alle stamleden zich tot de islam. Broeders en zusters, het voorgaande geschiedde aldus ten tijde dat de profeet (saws) zich nog eenzaam in Mekka bevond. De situatie was dusdanig dat de profeet (saws) - in een door Jabir Ibnoe Abdellah (raa) overgeleverde uitspraak van de profeet (saws) - heeft gevraagd wie hem wil vergezellen en wie hem zal ondersteunen opdat de boodschap van Allah wordt verspreid en daar het paradijs voor zal krijgen, maar dat niemand hem hielp en bijna allen hem bespotten en uitlachten. De profeet (saws) werd vernederd totdat we vanuit Jatrib naar de profeet (saws) gingen, aldus Jabir Ibnoe Abdellah. De inwoners van Jatrib hoorden de koran aan en bekeerden zich vervolgens tot de islam en keerden daarna terug naar Jatrib. Toen zich zeventig Jatribanen hadden bekeerd tot de islam vroegen enkelen van hen zich af tot wanneer zij de profeet (saws) alleen zouden achter laten in de bergen van Mekka!? Tot wanneer zouden ze de profeet (saws) in angst laten leven!? De zeventig Jatribanen, allen jongeren, reisden daarop af naar de profeet (saws) die ze aldaar aantroffen met hun oom `Abbas. `Abbas wantrouwde deze jongeren en waarschuwde de profeet (saws) voor hen. Ze zouden hem niet steunen en op hen zou hij niet kunnen vertrouwen. De jongeren vroegen de profeet (saws) of ze een gelofte bij hem konden afleggen. De profeet (saws) vroeg de jongeren of ze hem in voor- en tegenspoed zouden steunen alsmede ‘nafaka’ zouden geven in zowel zware als goede tijden, dat ze voor niets of niemand dan Allah vrezen en of ze hem steun zouden verlenen en zouden bijstaan zoals ze zichzelf, hun vrouwen en kinderen zouden steunen en bijstaan als hij uiteindelijk naar Jatrib gaat. De jongste van de zeventig tot de islam bekeerde Jatribanen, liep naar de profeet (saws), pakte deze bij de hand en naar de jongeren kijkend zei hij: ‘we weten dat hij de profeet van Allah is, maar hem volgen betekent dat we tegen de Arabieren zullen strijden en dat zwaarden te voorschijn worden gehaald en dat onze besten zullen sterven. Zijn jullie hiertoe bereid, zijn jullie bereid tegen de Arabieren te strijden, verwond te worden door zwaarden en geduld te tonen in geval jullie besten worden gedood? Zijn jullie daartoe bereid, leg dan de gelofte af. Vrezen jullie voor de consequenties hiervan, maak dat dan kenbaar.’ De jongeren antwoordden dat zij deze gelofte nimmer van de hand zullen wijzen. Ze stonden op en legden één voor één een gelofte af. Het voorgaande vond aldus plaats in Mekka, voordat de profeet (saws) überhaupt de hidjra had verricht. Toen het bevel van hidjra gegeven werd, klopte de profeet (saws) laat op de avond op de deur van het huis van Aboe Bakr (swt). Het betrof een tijdstip waarop de profeet (saws) hem normaliter niet bezocht. Aboe Bakr (swt) opende de deur, liet de profeet (saws) binnen die hem vroeg of hij allen thuis wilde verzoeken het huis te verlaten. Aboe Bakr antwoordde dat slechts zijn familie aanwezig is. De profeet (saws) deelde Aboe Bakr mede dat Allah hem toestemming heeft gegeven de hidjra te verrichten en verliet daarop het huis met Aboe Bakr. De profeet (saws) verliet met Aboe bakr, Abdellah ibnoe Aboe Bakr, Asma Bint Abi Bakr en de slaaf `Amir ibnoe Soehaira het huis en liepen heel voorzichtig naar de grot ibnoe saw`e, alwaar Abdellah met ze bleef slapen en bij ochtendschemering terugkeerde naar Mekka ten einde te achterhalen wat de Quraisch voornemens waren te doen. De zwangere Asma, die nog slechts een maand te gaan had, klom de berg op en af om de profeet (saws) en haar vader eten te geven. De slaaf bracht melk en schonk in voor profeet (saws) en Aboe Bakr. Onderwijl waren de moslims in Medina op de hoogte van het feit dat de profeet (saws) was aangevangen met de hidjra. Dagelijks begaven ze zich rond etenstijd buiten de stad om de komst van de profeet (saws) te beleven en deze te verwelkomen. Een keer was het een in Medina levende jood die de profeet (saws) herkende en uitschreeuwde dat de opa van de Medina-inwoners was gekomen. Met de komst van de profeet (saws) in Medina was de stichting van de islamitische staat een feit geworden. Een gebeurtenis die slechts mogelijk was omdat Allah, die overal toe in staat is, dat wilde. Een gebeurtenis die de ongelovigen niet hadden verwacht. Daarom nogmaals beste broeders en zusters: wees geduldig! Allah heeft Zijn profeet (saws) in alle gebeurtenissen en omstandig-heden gesteund en geholpen. De komst van profeet (saws) is om de profeet (saws) zelf en de mensen in het algemeenheid omwille van hem te beproeven. De beproeving omwille van de profeet (saws) hebben de nazaten automatisch geërfd. De moslims dienen daarom niet zwak te zijn en hun geloof en profeet (saws) te allen tijde te verdedigen. Denemarken als land stelt niets voor. De omvang ervan is in vergelijking met de gehele aarde minder dan een speld in een hooiberg. De vraag is hoe zij gedurfd hebben met de profeet (saws) te spotten? Ze hadden de consequenties hiervan niet overzien daar de profeet (saws) door een joods meisje eerder is bespot en de islamitische wereld niets ondernam. Ook nu helaas is de reactie niet zoals deze dient te zijn. Niet veel wordt bereikt indien enkele landen hun ambassadeur terugroepen en in het belang van de economie slechts excuses worden geëist. Maar hamdoelilah zijn vele moslims wakker geschud en ondernemen zij het een en ander om zo de liefde van de profeet te doen blijken. Beste broeders en zusters, rest mij nog te zeggen dat we trots mogen zijn te behoren tot deze gemeenschap. We mogen trots zijn de regels van Allah te kennen en deze na te komen. We mogen trots zijn op de hoofddoek die we dragen en de baard die we hebben laten groeien. We mogen trots dat we dagelijks knielen en de soejoed verrichten voor Allah. We mogen trots zijn opdat we het hiernamaals niet verruilen omwille van het plezierige genot van deze wereld. We mogen trots zijn dat we behoren tot zij die zeggen: Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet. We mogen trots zijn op onze geliefde profeet over wie Ali ra heeft gezegd dat het niet overdreven is als hij zegt dat de profeet voor hen meer betekende dan een glas water op een hete dag! Wa el hamdoelilahi wa salatoe wa salamoe 3ala rasoelilah


 • OVERIG NIEUWS

  Het steunen van een wees
  VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
  Het Islamitische begrip betreffende het Leven
  De gunst van Allah
  Aboe Bakr, de eerste chaliefa
  De grootheid van Allah
  Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
  VIDEO: De staat van weerstand - NL
  Een argument tussen het paradijs en de hel
  Sheikh Mohammed Al Othaymien
  الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
  VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
  De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
  VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
  IslamMagazine.nl
  Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
  Blader online in het magazine!
  VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
  Oem Soelaim bint Milhan -raa-
  Imaam al-Nawawi
  VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
  Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
  Verdriet en spijt
  Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
  VIDEO: al-Hadj (AR)
  De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
  Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
  Een voorbeeld voor anderen zijn
  VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
  Bepaalde aspecten van het huwelijk
  Ziekenbezoek
  VIDEO: Hou jij van de profeet?
  De Dood
  De Islam is een complete ordening van het leven
  VIDEO: Het Gezicht van Allaah
  KIBR(hoogmoed)
  Goede manieren
  VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
  Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
  Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
  Umm Sabrin wordt Moslima
  Voordat het zand begint weg te zakken
  Oprechtheid jegens Allah
  VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
  Rechte rijen
  Wetenschap leidt tot de islaam
  Op heftige toon redeneren en redetwisten
  Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
  Zachtmoedige harten
  Lessen voor vrouwen - Amsterdam
  Word niet boos en ik geef je Djennah
  Tien nutteloze zaken
  VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
  VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
  De Houding tegenover de wereld
  Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
  Niets ontkomt Hem
  Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
  Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
  87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
  VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
  Nuttige principes bij beproevingen
  Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
  Vraag en Antwoord
  VIDEO: Ze werden levend gevild!
  Het Paradijs
  KFC niet halal!
  Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
  Strijden voor succes
  De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
  al-Hadj-oel-Mabroer
  Reactie Politie op beschieting moskee
  De uitleg van Soerah al-Ichlaas
  VIDEO: Het gebed
  V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
  Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
  VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
  VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
  Vruchten voor het afzien van zonden
  Enkele ahadeeth over het vasten
  VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
  De gezegende maand
  Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
  Vragen over Ramadan en vasten
  VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
  Het bevel tot het vasten
  Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
  Hoe ontvangen wij Ramadaan?
  VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
  En toen werd ik Moeslim
  VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
  Moeslims en de Koran
  Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
  De status van de vrouw in de islaam
  De online Première film
  De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
  De samenwerking tussen gelovigen
  De zakaah
  Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
  De rechten van ouders
  How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
  Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
  Het Islamitische begrip betreffende het Leven
  VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
  Wees behoed!
  VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
  VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
  De Engelen en hun attributen
  VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
  Nationalisme
  VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
  Islaam verschaft vele voordelen
  VIDEO: Watercyclus in de Quraan
  Islamitische feestdagen & symbool
  VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
  Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
  "Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
  Imaan. Theorie of praktisch?
  De schaamte voor de Hidjaab
  Dit wereldse leven
  De mensen tevreden stellen?
  VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
  De verschillende typen harten
  De rechten van buren
  خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
  Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
  Dr. Selman Benoist
  Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
  Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
  Vrees voor Allaah
  VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
  Kennismaking met uitnodigen tot Allah
  Een genezing voor een zwak Iman
  “Laat datgene waarover je twijfelt...”
  VIDEO: De positie van al-Aqsa
  Kennis is een genezing
  VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
  De hoofdkenmerken van de Islam
  91 jarige Duitser wordt Moslim!
  Wie is een Vreemdeling?
  VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
  De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
  De beste wijze om de profeet te respecteren
  De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
  Een goed karakter
  Beproeving
  Het principe van Tawqeef
  Onnodige hindernissen om te trouwen
  VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
  Advies aan jaloerse vrouwen
  Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
  De profeet als rechter
  De staat van liefde: de parel der staten
  Waarachtigheid
  VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
  VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
  Vrede stichten tussen de gelovigen
  Het heiligdom Mekka en Medina
  Geen kloosterleven in de Islam
  Maandblad El Tawheed
  De hevigheid van het Hellevuur
  Sheich Mohammed al-Othaymien
  Maandblad El Tawheed: Februari 2008
  VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
  VIDEO: Is muziek toegestaan?
  PERSBERICHT: De hetze reloaded
  VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
  Het teken van de liefde voor Allaah
  VIDEO: Het Sji'isme onthuld
  Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
  Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
  VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
  De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
  VIDEO: Koranverzen als ringtones
  Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
  Maria wordt een Moslima
  Hij heeft twee beloningen!
  VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
  VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
  VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
  Uitnodigen tot de Islaam
  Steun Gaza - DONEREN
  VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
  VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
  GAZA
  Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
  Maandblad El Tawheed: Maart 2008
  Maandblad El Tawheed: April 2008
  De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
  De laatste momenten van het leven van de gelovigen
  “Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
  De oorlog van “Ain Djaloet”
  Beproevingen
  "Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
  Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
  Blindelings volgen
  Persbericht: Polder-Islaam?
  Maandag 1 september begint Ramadan
  VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
  De voortreffelijkheid van Vrijdag
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
  De beschrijving van het paradijs
  Dienaarschap omvat het totale leven
  AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
  AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
  Effecten van de vijf Hart bedervers-2
  Effecten van de vijf Hartbedervers-1
  "Allah bepaalt wat goed en slecht is"
  Zijn dit de woorden van God?
  De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
  Een slechte leerling en een bedrieger
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
  Kritiek of beunhazerij?
  Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
  PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
  Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
  El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
  VN betreurt 'discriminatie' van islam
  NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
  Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
  VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
  Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
  Knevel en de blindheid van het hart
  Wanneer het leven bitter wordt
  De vallen van Shaytan
  Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
  Stadslicht in El Tawheed
  De perfecte gelovige
  Heb geduld
  De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
  De Burgervader
  Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
  Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
  Het verhaal van Ibrahiem’s offer
  OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
  Waarom de naam Selefie?
  Waarom worden sommige mensen lelijk?
  De khoetbah op vrijdag
  Moslims en vuurwerk
  Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
  Lessen arabisch voor vrouwen
  Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
  Gehandicapten doen mee aan Iftar
  Donderdag 13 september begint Ramadan
  Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
  Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
  Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
  Het profijt van het gebed
  De oordelen in de Islamitische wetsleer
  Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
  Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
  Problemen met lezen
  De plaats van Soennah in de islaam
  Da’wah
  Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
  De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
  Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
  Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
  Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
  De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
  Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
  Vasten
  De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
  Belangrijke lessen van Ramadan
  Raadgeving voor nieuwe moslims
  De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
  Gedwongen huwelijken
  Ihsaan
  Salatoel Istikharah
  De positie van martelaren en profeten na hun dood.
  Waarom bidt de moeslim?
  Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
  Toekomst van de islaam
  ROKEN
  Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
  De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
  Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
  Een reactie op de Deense spotprenten
  De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
  Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
  Mohammedoen Rasoel-Allah
  RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
  NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
  AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
  Rel over spotprenten escaleert
  Godsdienstvrijheid een illusie?
  21 december 2005 Dag van de Dialoog
  Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
  Vrijheid en het vrije woord!
  Hetze Verdonk tegen imams gaat door
  Berouw (tawbah)
  Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
  Wie durft te vluchten voor Allah?
  De zuilen van het geloof (al-Imaan)
  De zuilen van de Islam
  Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
  De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
  At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
  Tawbah (Berouw)
  Khoesjoe in de salaah
  Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
  Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
  Tafsier van Soerat Al-Infitaar
  Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
  VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
  Roken: Een sociaal vergif
  AL IBADAH (De aanbidding)
  Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
  De rechterhand is voor het goede
  De Openbaring
  De Qoraan
  De Natuurwetten
  Barmhartigheid voor de schepping
  Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
  Eénheid van Godheid, Allah.
  Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
  Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
  DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
  Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
  Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
  Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
  Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
  Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
  uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
  uit " Tuinen der Oprechten " 5
  Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
  De goedgunstigheid van Tawhied
  uit " Tuinen der Oprechten " 4
  AL-QADAR (voorbeschikking)
  uit " Tuinen der Oprechten " 3
  uit " Tuinen der Oprechten " 2
  Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
  uit " Tuinen der Oprechten "
  Berechting
  Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
  Rechter wijst verbod Al Haramain af
  'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
  De zes geloofspunten van imaan
  ‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
  El Tawheed moskee niet vervolgd
  Geen vervolging El Tawheed-moskee
  De Salafi Da’wah
  El Tawheed vreest geen uitzetting
  Imams in beroep tegen uitzetting
  Brief aan Amsterdam.nl
  Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
  Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
  Vrouwendialoog in El Tahweed
  Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
  De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
  'Het paradijs is onder moeders voeten'
  CDA en El Tawheed: onder advocaten
  El Tawheed wil geen zondebok zijn
  Islam is jouw geboorterecht
  AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
  Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
  Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
  Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
  Reactie op 2 vandaag
  El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
  Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
  Vernieuwde website eltawheed.nl
  Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
  De metgezellen van de profeet
  Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
  200 Vragen & Antwoorden
  Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
  Het geloof in de Dag des Oordeels
  De echte hindernis
  Het verzachten van de harten
  Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
  Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
  Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
  Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
  El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
  Reactie op brief wethouder Aboutaleb
  Baba Salam
  Al-Faatihah
  De drie grondbeginselen en hun bewijzen
  Vesting van de moslim
  De zwakheid van het geloof
  Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
  Ied Al-Adhaa 2009
  Het belang van da'wah - waaromislam.nl
  VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
  VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
  Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
  Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
  VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
  Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
  Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
  Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
  Een argument tussen het paradijs en de hel
  Maandblad
  Rel over spotprenten escaleert
  3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
  NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
  Tadjweed | Koranles | Amsterdam
  Lezingen in Urdu | Amsterdam
  Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
  test
  Rouqia Char'iya