Imaan. Theorie of praktisch?

[font="tahoma"][b]

[/font][/b] Van de praktiserende broeders en zusters is er een groot aantal die zichzelf vergelijkt met zichzelf, toen zijn of haar Imaan heel sterk was. Zij merken dat er iets mis is met hun Taqwa (godsvrees) Wat is het precies en wat kunnen we er aan doen? Ten eerste moeten we weten wat Imaan inhoudt, wat het beïnvloedt en hoe het beïnvloed wordt. Deze dagen filosoferen moslims over hun toestanden wat betreft Imaan in het hart. We leven in een tijd van wetenschap. Wetenschap wordt beschouwd als argument of onderbouwing voor theorieën. Om het te kunnen begrijpen moet het waargenomen worden met de vijf zintuigen. Met deze kijk benaderen we ook theologie. Dit is een gevaar. Moslims met geringe kennis in Islaam worden naar de kant van logica gestuurd. Als er gepraat wordt over het geloof in het hart, dan krijgt men de vreemdste dingen te horen. Ineens wordt specialisatie in een bepaald vakgebied niet erkend. Iedereen blijkt de wetenschap van Islaam gestudeerd te hebben en iedereen geeft zich daarmee de vrijheid om te roepen wat volgens hen logisch lijkt. Ten tweede, een ander gevaar, is het zoeken naar teveel mystiek in het geloof. Naast de moslims die alles benaderen via logica, hebben we ook de sprookjesfiguren. Die hebben thuis of in het dorp anekdotes gehoord. Deze anekdotes zijn hun argumenten en onderbouwingen in de wetenschap van Islaam. Vooral bij dit soort zaken moeten we terug gaan naar de methodiek van de vrome voorgangers. Zij zijn degenen die het meest verstand hebben van de Qoraan en tradities van de Profeet (saws). Naast dit hebben zij ook het meest verstand van de Arabische taal waarmee ze geen vreemde interpretaties of wendingen geven in de terminologieën van de Qoraan, Soennah en verdere wetenschappen van de Islaam. Wat betreft terminologieën heeft Sheikh Hafidh al Hakemy een duidelijke definitie gegeven van Imaan: “ Imaan dient geuit te worden in woorden en daden. De woorden moeten vanuit het hart komen met een verbale uiting. Hetzelfde geldt voor de daden, deze moeten ook geuit worden met de delen van het lichamen. Imaan stijgt met het gehoorzamen van Allah en daalt door het ongehoorzaam zijn. Imaan varieert van persoon tot persoon.” Vreemd genoeg durven moslims zomaar te zeggen dat hun Imaan zo hoog zit dat het bijna hun neuzen uit stroomt. Dit zijn nog wel de personen die het minst doen in praktijk. De één zit thuis alleen maar films te kijken of te chatten, de andere zit alleen maar haar neus te poederen om verleidelijk over straat te kunnen lopen. Ook degenen die amper bidden of Qoraan lezen. Alsnog schreeuwen zij dat zij beter zijn dan velen naast hen en dat er niets mis is met het geloof in hun hart. Verhevene is de Almachtige die het volgende zegt:[koran][ar]﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِىءٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ - كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَـهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ﴾[/ar][nl]“ Wenst een ieder van hen dat hij de Tuin der gelukzaligheid (het Paradijs) binnengevoerd wordt? * Nee! Voorwaar, Wij hebben hen geschapen van wat zij weten ” (Ma`aridj 38-39)[/nl][/koran] Verder zien bepaalde moslims het woord Imaan of intentie als een kapstok voor hun eigen gebreken. Met de gedachte dat het niet te zien is, proberen ze te schuilen achter deze twee woorden en hun tekortkomingen daarmee te verzaligen. Het klopt dat we niet kunnen bepalen dat de één tot de meest vrome personen hoort of hem te bestempelen tot de bewoners van het Paradijs. [koran][ar] ﴿فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [/ar][nl]“ Prijst niet julliezelf; Hij weet het beter wie ( Allah) vreest ” (Al Najm 32)[/nl][/koran] Verder kunnen we ook niet in het algemeen zeggen wie tot de helbewoners behoren, behalve degenen die Allah (swt) en Zijn Boodschappers hebben beschreven. Alleen betekent dit niet dat we ervan uit moeten gaan dat alle moslims bezitters zijn van volledige godsvrees. Het is makkelijk te bepalen wie het niet bezit. Iemand die niet voldoet aan de juiste uiterlijke vertoningen van een moslim, bij zo een persoon is het sommetje al heel snel gemaakt. Hij of zij kan zweren bij wat er te zweren valt dat hij of zij een goed hart heeft, volmaakte Imaan of zuivere intenties. Dit zal het feit niet veranderen dat het allemaal inconsistent is. Een voorbeeld hiervoor is makkelijk te bedenken. Als een persoon naar een andere persoon loopt, in plaats van dat hij hem vriendelijk groet, deelt hij meedogenloze klappen uit. Wat zou een oordeel zijn over de liefde van die persoon naar het slachtoffer toe? Het zou onwaarschijnlijk zijn dat hij hem lief heeft. Zijn uiterlijke vertoning duidt dat aan, verder lijkt het onwaarschijnlijk dat zijn innerlijk een andere intentie had bij het geven van een pak slaag. Dit betekent weer niet dat een persoon met de juiste uiterlijke vertoningen een goed innerlijk heeft. Daar kan wel gezegd worden dat zijn innerlijk verborgen ligt. Met hetzelfde voorbeeld, als die persoon hem netjes gegroet heeft met een brede glimlach, kan gezegd worden dat zijn uiterlijke vertoning niet evenredig is met zijn innerlijk. De persoon kan hem vriendelijk gegroet hebben met laaiend vuur in zijn hart. Om een conclusie te trekken over de verborgen intentie kunnen we het volgende stellen; Als een persoon goede uiterlijke vertoningen heeft, kan gezegd worden dat zijn innerlijk voldoet aan zijn uiterlijk of dat het schijn kan zijn. Een persoon die slechte uiterlijke vertoningen heeft, daarin hoeft niet gezocht te worden naar goede intenties. Zijn daden zijn slecht, zo ook zijn innerlijk. Duidelijk moet wel zijn dat met het uiterlijk gedoeld wordt op de zichtbare daden, van handelingen tot kledij. En dat het innerlijk geldt ten tijde van de daden. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Boodschapper (saws) die verhaald wordt door Omar ibn Khattaab (ra).[hadith][nl]“ Voorwaar, daden gaan gepaard met intenties. En voor elk persoon is (zijn beloning) voor wat zijn intenties omhullen…..” (al-Boechaarie en Moslim)[/nl][/hadith] Verder kan er niet gezegd worden dat een persoon zeker kan zijn van zijn eindbestemming. Dit vanwege zijn daden en intenties. Deze kunnen met de Wil van Allah (swt) veranderd worden. Alleen met daden kan het zijn. Wat zou men zeggen over zijn intenties als hij het volgende begrijpt: Ibn Mas’ood (ra) heeft verhaald:[hadith][nl]“ …. Één van jullie kan iemand zijn die de daden verricht van de Paradijsbewoners, waarbij hij maar een armlengte van het Paradijs is verwijderd. Totdat hij een daad verricht van de daden die hem tot de Helbewoners toeschrijft, waardoor hij het Hellevuur betreedt. En één van jullie kan iemand zijn die de daden verricht van de Helbewoners, waarbij hij maar een armlengte van het Hellevuur is verwijderd. Totdat hij een daad verricht van de daden die hem tot de Paradijsbewoners toeschrijft, waardoor hij het Paradijs betreedt.” ( al-Boechaarie en Moslim)[/nl][/hadith] Dit was een korte inleiding wat betreft de werkelijkheid van Imaan ofwel het geloof in het hart, in het gedachtegoed van Tasfiyah wa Tarbiyah (Rectificatie en Educatie). Wellicht zal er hier in de toekomst meer over geschreven worden. Nadat de definitie van Imaan bekend is, moet er gekeken worden naar onze eigen harten. Helaas zijn er broeders en zusters die voldoen aan de uiterlijke vertoningen van Islaam, maar die op een mijlenafstand staan van een goed hart. Ze praten veel over Islaam, studeren, rectificeren, adviseren en nemen duidelijke afstand van het verboden. Alleen de harten lijken soms doof te zijn voor hun eigen woorden. Hun karakter is te prijzen en hun relaties met de mensen is bezegeld met liefde. Toch weten ze dat hun relatie met Allah (swt), de Liefdevolle niet goed is. Ze staan dicht bij de traditie van de Profeet Mohammed (saws), alleen de afstand van hun hart ten opzichte van Allah (swt) is als het westen ten opzichte van het oosten. Moge Allah (swt) onze harten zuiveren. Om de redenen hiervoor te weten moeten we eerst kennis maken met de volgende aya;[koran][ar] ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾[/ar][nl] “En weet dat Allah een afscheiding maakt tussen een mens en zijn hart. En voorwaar, tot Hem zullen jullie worden verzameld” (Al Anfal 24)[/nl][/koran] Ibn Katheer in zijn uitleggen verhaalt de woorden van Ibn Abbas wat betreft de afscheiding, hij zegt; “Een afscheiding tussen een gelovige en ongeloof en tussen een ongelovige en het geloof.” Verder vermeldt zowel Ibn Katheer en Qurtuby de woorden van Al Sodday: “ Hij (Allah) maakt een afscheiding tussen de mens en zijn hart, waardoor hij niet in staat is om te geloven behalve bij Zijn toestemming. Zo ook niet in staat is om niet te geloven behalve bij Zijn toestemming.” Imam el Soyooty, in de uitleg van deze aya, vermeldt een overlevering die door imam Ahmed is verhaald waarbij Omar ibn el Chataab (ra) een jongen heeft horen zeggen; “ O Allah, U maakt een afscheiding tussen de mens en zijn hart. Dus maak een afscheiding tussen mij en mijn zonden zodat ik geen daden verricht die verkeerd zijn.” Een jongen van vroege leeftijd heeft de ayaat van Allah (swt) begrepen. Hij heeft de betekenis van Imaan begrepen. Hij wist dat zijn kennis alleen hem niet zou redden van zonden die de mens begaat. Hij riep Allah (swt) in zijn smeekgebeden aan om hem bij te staan. Daarbij moet men ten eerste erkennen dat het hart niet in de handen van de mens is. Zoals de Profeet (saws) heeft gezegd in zijn smeekgebeden:[hadith][nl]“O degene die de harten doet omwenden, zet mijn hart vast op Uw Geloof.” [/nl][/hadith] Zijn wij dan niet degenen die Allah (swt) dag en nacht hiervoor moeten smeken. Nadat wij te weten zijn gekomen dat ons geloof in het hart door Allah (swt) wordt bepaald, moeten we praktisch zijn. Wat is hetgeen dat na het smeken van Allah (swt) gedaan moet worden? Of wat moet er juist niet gedaan worden? Een kijk naar onze dagelijkse handelingen is noodzakelijk. Als we onze Imaan gaan vergelijken met onze Imaan tijdens Ramadaan. Is er een verschil? En welk verschil is aanwezig? Waren de daden anders dan in Ramadaan? Was het verlaten van bepaalde handelingen anders dan buiten Ramadaan? Het klopt dat de Shayateen van de Djinn niet aanwezig zijn in die maand, alhoewel de Shayateen van de mensen wel rondlopen. Maar is dat het enige verschil? Of komt het door de twee uur durende gebeden van Taraweeh ? Of komt het doordat we tijdens zonlicht niet mogen eten en drinken? Deze opsomming heeft zeker wel zijn inbreng. Maar er is toch meer. Een moslim is meer bezig met goede daden en afstand te nemen van de slechte daden. Met het vasten weerhoudt hij niet alleen zijn maag en andere lusten. De mens, zijn Imaan, spoort zichzelf aan tot vermeerdering van aanbidding en omdat hij vast is let hij er meer op dat hij niet in haraam valt. Na het verbreken van het vasten is hij in de ban van naar de moskee te gaan. Als hij terugkomt na zo een bijeenkomst en een dag vasten wil hij niet denken aan zonden. Hoe komt dat? Het is heel simpel. Zijn of haar Imaan heeft als weerhouding gewerkt. Het geloof in het hart, zijn of haar relatie met Allah en het volgen van de traditie van de Profeet (saw) heeft hem tegen gehouden. De Verhevene stelt vast wat betreft het vasten: [koran][ar] ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ [/ar][nl]“Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.” (Al Baqqarrah 183) [/nl][/koran] Als Allah (swt) het woord ‘hopelijk’ gebruikt dan betekent het ‘zeker’. Wat houdt het in dat we zullen vrezen? Doordat we bezig zijn met goede daden zullen we godsvrees krijgen en doordat we niet bezig zijn met het verboden zullen we onze harten zuiveren. Dus de Imaan stijgt bij het verrichten van goede daden en daalt bij het verrichten van slechte daden. Helaas zijn er moslims die aanbidders zijn van de maand Ramadaan in plaats van aanbidders van de Heer van de maand Ramadaan. Daarom zien zij dat hun Imaan ineens naar beneden keldert na deze gezegende maand. Deze maand benut je juist goed om je leven weer te herinrichten. Je hebt een maand lang geleefd in de ban van aanbidding en weerhouding. Met dit ritme moet je proberen door te gaan. Je hebt geen t.v. willen kijken, geen muziek willen luisteren, geen slechte vrienden, geen lange chat-sessie met het tegenovergestelde geslacht, etc. De Koran heb je uit kunnen lezen, het memoriseren van Verzen, bijwonen van lezingen en je was omsingeld door de juiste mensen. Dit brengt ons op een ander belangrijk punt, namelijk vrienden. Wilt men weten hoe het gesteld is met zijn Imaan? Kijk dan naar de vrienden of het gezelschap. Degene die niet spreekt vanuit zijn begeertes (saws) heeft in de overlevering van Abu Horayrah (ra) het volgende vastgesteld: “De mens is op het geloof van zijn boezemvriend. Dus ieder moet kijken met wie hij samenkomt.” (Aboe Dawoed en Tirmidhey) Zit je tussen goede broeders (als je een man bent) en zit je tussen de goede zusters (als je een vrouw bent), dan heeft Allah (swt) het volgende gezegd: [koran][ar] ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـهُمْ هُدًى﴾[/ar][nl]“Zij waren jongeren die in hun Rabb geloofden en Wij versterkten voor hen de Leiding” (Al Kahf 13) [/nl][/koran] En wat betreft degenen die zich laten omsingelen door slechte vrienden, kan de volgende aya het beste van toepassing zijn; [koran][ar]﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّـلِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً - يوَيْلَتَا لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً - لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى وَكَانَ الشَّيْطَـنُ لِلإِنْسَـنِ خَذُولاً ﴾[/ar][nl]“En (gedenkt) de Dag waarop de onrechtvaardige op zijn handen bijt, terwijl hij zegt: ‘Had ik maar een Weg genomen met de Boodschapper! * Wee mij! Had ik maar niet zo’n persoon als boezemvriend genomen. * Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de Vermaning nadat die tot mij gekomen was: en de Satan is de mens ontrouw!” (Al Furqan 27-29) [/nl][/koran] Verwacht niet als jij jezelf laat vergezellen door mensen die je weerhouden om aan Allah (swt) en Zijn Voorschriften te denken, dat je zult welslagen. Laat staan een sterk geloof hebben. Een goed gezelschap zorgt voor vermaning. Naast deze factoren, die allemaal invloed hebben op het geloof in het hart, is ook de manier van kennis opdoen noemenswaardig. Iedere praktiserende moslim heeft een punt in zijn of haar leven gehad, dat hij de aanwezigheid van Allah (swt) sterk voelde. De Koran, waarvan de Verzen de harten deed sidderen, de naam Mohammed (saws) deed denken aan perfectie en het verlangen opwekte om met hem (saws) te zijn in het Paradijs. Het begin van het opdoen van kennis heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Hoe komt het dat halverwege de weg dit allemaal verdwijnt? Dit komt, omdat in het begin kennis werd opgedaan, om dichter bij Allah (swt) te komen en het geloof te versterken. Helaas is het nu zo, als men überhaupt nog bezig is met kennis op doen, dat men het voor de mensen doet. De werkelijke intentie van kennis op doen na mate van tijd is vertroebeld of misschien verdwenen. De handelingen om Imaan te versterken zijn duidelijk. Het doen van goede daden en verlaten van zonden. Zoals de Profeet (saws) heeft duidelijk gemaakt hoe het hart van de mens in elkaar zit. Het is wit en bij slechte daden ontvangt het zwarte delen die het hart verzwarten.De goede daden zorgt voor de witheid van het hart. Verder zijn er ook enkele maatstaffen voor Imaan. Hier volgen enkele voorbeelden: Gheera: (jaloezie) voor het geloof. Kuisheid: de manier waarop men zich zichtbaar maakt onder de mensen, van de manier van kleden tot de manier van praten en met wie gepraat wordt. Woordgebruik: het gedenken van Allah (swt) tijdens het praten en je tong weerhouden van het slechte te noemen, van roddelen tot schelden. Oprechtheid: hoe eerlijk ben je tegenover jezelf en tegenover Allah (swt). En zo kunnen er nog meer eigenschappen opgenoemd worden. Met de wil van Allah (swt) zullen er nog meer publicaties komen met de factoren en eigenschappen die deel uit maken tot versterking en verzwakking van Imaan. Moge Allah (swt) ons de volledige benutting geven uit de vermaningen, het zo nodig doen laten toepassen en de juiste informatie van Islaam vermelden bij de mensen. [i]Geschreven door: Amir[/i]


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya