Reactie op brief wethouder Aboutaleb

Op vrijdag 16 april jl. ontvingen wij uw brief. Aanleiding van uw schrijven waren berichten in de pers over een bepaald boek dat bij ons in de moskee verkrijgbaar is en waarnaar mevrouw drs. M.C.F. Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, nu mogelijk onderzoek wil laten verrichten. Iemand heeft het boek bij ons gekocht, vermoedelijk op de open dag kortgeleden, en heeft het onder aandacht van de pers gebracht. Vervolgens ontstond de commotie. Ondanks uw twijfel aan ons als gesprekspartner, wenden wij ons tot u en vragen wij u ons relaas aan te horen. Waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. Eerst in het kort nog even iets over onze moskee. Vervolgens iets over het boek. En ons standpunt daarover. Daarna volgt onze reactie op uw brief en uw voortdurende optreden in de media. Moskee El Tawheed. Wij zien onszelf als een open organisatie. De deuren staan altijd open. Iedereen kan naar binnen. Wij zijn open over ons geloof. Stel een vraag en u krijgt een zo eerlijk en goed mogelijk antwoord. Het islamitische systeem wijkt hier en daar sterk af van wat wij hier gewend zijn. Een eerlijk antwoord kan daardoor wel eens vreemd overkomen. Toch proberen wij een zo zuiver mogelijk geloof te prediken. Op basis van de authentieke boeken. Boeken die over de hele wereld bekend zijn en verkrijgbaar zijn. Niks engs aan dus. Wij praten met verschillende organisaties over allerlei onderwerpen, proberen ontspoorde jongeren weer in het gareel te krijgen enzovoort. Zo hopen wij een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. Wij onderhouden goede contacten met organisaties van andere geloven. Wij zien dat als een verrijking, kennis van andere culturen. Het is belachelijk om te moeten zeggen, maar het schijnt toch te moeten: Wij zijn tegen geweld, extremisme en terrorisme. Deze zaken zijn niet toegestaan in ons geloof. Wij sluiten niemand uit van de dialoog.Iedereen is welkom om met ons te komen praten. Als wij iets voor de buurt kunnen doen, u kunt ons benaderen. ‘What you see, is what you get’. Zo zouden wij graag onze moskee willen beschrijven. Het boek dan. Het betreft, een vertaling, van een boek van de algemeen bekende en erkende schriftgeleerde Ibn Taymiyya, uit 1300 AD. Dit boek is niet alleen bij ons verkrijgbaar. Dit soort boeken is ook verkrijgbaar bij andere boekhandels. Dit soort boeken is ook te leen bij universiteitsbibliotheken. Internationaal verkrijgbaar, al dan niet vertaald. Dit is dus helemaal geen raar boek, dit is een heel gewoon boek. Deze geleerde heeft bepaalde ideeën over zaken. Andere geleerden denken er weer anders over. Dat is ook heel normaal. Wij distantiëren ons dan ook niet van dit boek. Twee voorbeelden van vergelijkbare boeken die gewoon bij de openbare bibliotheek liggen: ‘De mohammedaansche wet’ door dr. Th. W. Juynboll, hoogleraar te utrecht en ‘The reliance of the traveller’ door Al Misri. In beide boeken komt, net zoals in het boek van Ibn Taymiyya, besnijdenis aan de orde, zowel van mannen als van vrouwen. Je kunt deze boeken lenen en naar huis nemen. Wij denken dus zelf dat wij niet in overtreding zijn met het boek van Ibn Taymiyya in onze bibliotheek. Voor de goede orde doen wij u hierbij een toelichting en een overzicht toekomen van alle overleveringen die over dit onderwerp in ons geloof bekend zijn. Nogmaals, dit is een toelichting en geen fiat om het in Nederland te doen. Hier is het verboden, in welke vorm dan ook. Het betreft geen eigen productie, het stuk is van het internet gehaald. Maar wij hopen dat dit veel onduidelijkheden uit de weg neemt. Voor zo ver wij weten zijn er op dit moment geen gemeenschappen die besnijdenis op deze manier uitvoeren (zie bijlage). Duidelijk moet zijn, dat wij ons distantiëren van barbaarse praktijken zoals die zich voordoen in onder andere Somalië, Soedan en Nigeria. Verminking is niet van de islaam en wordt door ons ten stelligste veroordeeld. Waar mogelijk zullen wij strijden tegen deze praktijken en opkomen voor de slachtoffers. Dat is onze plicht. Komen we op uw brief c.q uw reactie op het hele gebeuren. Het begint dus met de grote onbekende die met het boek naar de pers stapt. Er ontstaat een toestand tot en met Den Haag. Er is sprake van eventuele strafrechtelijke vervolgingen, en ga zo maar door. Dan komt uw reactie. U schrijft een brief aan ons die u tegelijkertijd openbaar maakt in de media. U blijft daarna ook maar in de media optreden, de hele situatie steeds erger makend. Onze eerste vraag is dan ook, waarom heeft u bij de eerste berichten niet eerst even contact met ons opgenomen? Even praten. Even horen van onze kant. ‘Wat is er aan de hand, jongens? Bijvoorbeeld. Even kijken hoe we de zaak zo goed mogelijk kunnen oplossen. Want wij worden ook volledig overvallen door de toestand. Nee, niets gehoord van de heer Aboutaleb. En we krijgen gelijk de hele pers over ons heen. Helaas. Vervolgens maken wij bezwaar tegen de toon die u tegen ons gebruikt in uw brief. Een paar citaten: ‘… uw moskee er weer in is geslaagd om op een negatieve wijze de aandacht op zich te vestigen.’ Wat bedoelt u daarmee? Het zijn voortdurend anderen die ons in een kwaad daglicht willen zetten. Er is hier zo zoetjes aan sprake van een hetze tegen onze moskee. En: ‘…… begin ik zo langzamerhand te twijfelen of uw wijze van profileren u wel geschikt maakt om voor de gemeente een serieuze gesprekspartner te zijn.’ Het is werkelijk absurd. Te meer omdat het moskeebestuur u nog nooit heeft gesproken. Wat bedoelt u met: ‘…zo langzamerhand….’? U spreekt niet mèt ons maar wel òver ons, ik citeer: ‘…. in een gesprek met moskeebesturen mij ook al bezorgd getoond over het feit dat uw moskee regelmatig negatief in het nieuws komt.’ Waarom spreekt u niet met ons maar wel met anderen over ons? En nogmaals wij kunnen er weinig aan doen als men ons steeds negatief in het nieuws brengt. Wij zouden het graag anders zien. Waarom wordt er nooit aandacht besteed aan de goede werken die wij doen? Wij weten het niet. Bovendien wij zoeken deze publiciteit niet. Het vreet tijd en energie, die willen wij liever gewoon in ons werk steken. U schrijft dat u uit de pers heeft vernomen dat het Openbaar Ministerie onderzoek gaat doen naar de vraag of onze moskee zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Maar voor zo ver wij weten is dat nog niet zeker. Mevrouw Verdonk zou eerst nog praten met haar collega de heer mr. J.P.H. Donner, Minister van Justitie. Zo hebben wij gelezen. Mocht blijken dat het boek verboden is, of dat het verboden gaat worden, dan halen wij het uit de schappen. Zoals alle andere verkopers van het boek dan ook zullen moeten doen. Simpel. Verder schrijft u dat hierdoor het imago van de moslims in Amsterdam wederom een deuk oplopen. Wij vinden dat een grove beschuldiging. Dit is een ongehoorde aantijging. Omdat wij een boek van Ibn Taymiyya in huis hebben, net als duizenden anderen? Onze reactie? Wederom: ‘absurd’. Als u vanaf het begin adequaat had gereageerd op de situatie, had niemand een deuk hoeven oplopen. Bovendien krijgen wij heel andere reacties van de verschillende gemeenschappen in Amsterdam. Namelijk steunbetuigingen en mensen uiten hun onbegrip over de reactie van de heer Aboutaleb. Men spreekt van ondiplomatiek, onprofessioneel en ondemocratisch. Trouwens, het is het imago van onze moskee die hier wederom geschaad wordt. Wij zijn hier het slachtoffer. Hoe vreselijk het ook klinkt, wij hebben nooit strafbare feiten gepleegd en wij zijn dat ook nooit van plan. Wij zijn nette mensen en een fatsoenlijke organisatie. En dat wij eerder onterecht negatief in het nieuws zijn gekomen, doet daar niks aan af. Wij hebben daar niet om gevraagd en het is ook niet leuk om zo een vreemd imago te hebben in heel het land zo ongeveer. Wij verdienen dat ook niet. Elke keer als er commotie ontstaat, blijft dat toch hangen, wat wij daarna ook zeggen. Dan hebben we nog zogenaamde deskundigen en anderen die in de media laten horen dat zij het verschil niet weten tussen gewelddadige, extremistische idioten en normale mensen die orthodox gelovig zijn en verder geen vlieg kwaad doen. Dat helpt ook niet echt mee. Zoals gezegd wijkt het islamitische systeem zo nu en dan sterk af van wat wij hier gewend zijn. Dus zou het best eens kunnen dat men over enige tijd weer een spectaculair detail van ons geloof ‘ontdekt’. Wij hopen dan daarover op een eerlijke manier rechtstreeks benaderd te worden. Zodat wij rustig en open kunnen reageren op het onderwerp en we op een normale manier van gedachten kunnen wisselen. Dan hoeft er niet weer zo een rel te ontstaan met alle schadelijke gevolgen van dien. Een rustige en verstandige benadering, dat is wat wij vragen. Dan wil ik ten slotte nog benadrukken dat er nog nooit contact geweest is tussen u en het moskeebestuur. Zelfs niet telefonisch. Wij hebben slechts één brief van u mogen ontvangen, die van 15 april jl. dus. En terwijl u overal genoeglijk doorkakelt over waarschuwingen en maten die vol zijn en de twijfels die u heeft over ons als gesprekspartner, hebben wij u nog nooit gesproken. En dat is eigenlijk te gek voor woorden. Verder is de naam van de voorzitter M.A.F.A. El Shershaby en niet Shallabi. U had minstens even de moeite kunnen nemen om te kijken hoe we heten, voor u ons aan de haaien zou voeren.


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya