'Het paradijs is onder moeders voeten'

[i]De imam van de El Tawheed moskee over het Nederland van nu[/i] [b]AMSTERDAM, 29 DEC. Mahmoud el Shershaby verkoopt shoarma en islam. De imam van de El Tawheed moskee laat zich voor één keer interviewen. ,, De niet-moslims moeten zich realiseren dat ze te ver zijn gegaan.''[/b] Boeken die vrouwenbesnijdenis en geweld tegen homoseksualiteit goedkeuren. Opruiende zinsneden uit een preek van imam Sami, uitgezonden door Nova. Een relatie tussen de moskee en de Saoedische stichting Al Haramain die de Verenigde Staten in verband brengen met Osama Bin Laden. Sheikh Mahmoud el Shershaby wil niet praten over ,,onterechte beschuldigingen'', zegt hij in het Nederlands - ,,dat is aan de rechter die onderzoekt of de moskee vervolgd moet worden, en ik heb er alle vertrouwen in dat dat niet zal gebeuren.'' De Egyptenaar wil wel praten over de islam. Want Mahmoud el Shershaby verkoopt shoarma en islam. Hij heeft een shoarmazaak in de Amsterdamse Pijp en is imam in de El Tawheed moskee in Amsterdam-West. Mahmoud el Shershaby (47) studeerde economie en islamwetenschappen in Kairo, vertelt hij. Europa ontdekte hij in zijn vakanties. Toen hij in 1977 via Frankrijk Amsterdam aandeed, ontmoette hij zijn vrouw en trouwde hij. Ze hebben inmiddels studerende kinderen, ,,maar dat is privé''. In 1987 richtte Mahmoud el Shershaby met anderen de El Tawheed moskee op. Hij werd voorzitter en imam en volgde inburgeringscursussen ,,in de taal en over het onderwijssysteem''. Inmiddels heeft het moskeebestuur nog twee imams benoemd - dertigers die in het buitenland hebben gestudeerd. De sjeik is trots op hen: ,,Ze hebben veel kennis van belangrijke islamitische schriftgeleerden, verstand van islamitische jurisprudentie. Zo kunnen ze het geloof aan de mensen uitleggen.'' [i]Ziet u zichzelf als een orthodoxe imam?[/i] ,,Als u bedoelt dat ik vasthoud aan de fundamenten van de islam, zeg ik: ja. Ik ben een praktiserend moslim. De islam gaat over regels. En die regels probeer ik zo goed mogelijk vast te houden en uit te voeren. Anders ben ik geen goed moslim.'' [i]Dat zijn fundamentalistische regels uit de achttiende eeuw van Mohammed Ibn Abdulwahab.[/i] ,,Wij volgen de koran en de soena, en we respecteren en leren van geleerden. Mohammed Ibn Abdulwahab, de grondlegger van Saoedi-Arabië, is een van hen. Hij is strak in de leer, zuiver in het geloof. Maar er zijn ook anderen.'' [i]U wilt niet op de foto, op basis van wat de geleerden schrijven.[/i] ,,Dat klopt. Ik ga alleen op de foto als het moet: voor mijn paspoort.'' [i]Hebt u een missie in Nederland?[/i] ,,In de koran staat: nodig de mensen uit tot het geloof met kennis en goede manieren van praten. Dat is onze opdracht. De islam is goed. De islam is voor iedereen, er is geen verschil tusen wit, zwart, rood, oranje. Als moslim wil je dat aan zoveel mogelijk mensen laten zien.'' [i]Bent u niet bang dat de islam in Nederland verwatert?[/i] ,,Nee. Niet als het gaat om de plichten. Wel als het gaat om de rechten. Je mag hier drugs gebruiken, je mag hier roken, een bordeel hebben, een grote mond opzetten tegen je leraar. Die dingen zetten de zes noodzaken onder druk. 1. mensen beschermen 2. geloof. 3. kinderen. 4. geld en bezittingen 5. eer en 6. verstand. De sharia draait om deze noodzaken. Niemand kan leven zonder.'' [i]Wat doet u daartegen?[/i] ,,Wij leren mensen dat roken vanuit de islam verboden is. Als je sigaretten rookt, ga je daaraan dood. Je mag jezelf niets slechts aandoen, en anderen helemaal niet. Bovendien: sigaretten stinken. Het moet binnen de islam schoon en zuiver zijn. We houden er lezingen over, in het Nederlands. Dan laten we foto's van kapotgerookte longen zien.'' [i]U bent de shockimam.[/i] ,,Het is belangrijk dat mensen de waarheid zien. Dan kunnen ze erkennen dat het slecht is wat ze doen en kunnen ze zich verbeteren. Beeld en taal zijn de weg naar kennis. Kennis van schriftgeleerden is belangrijk. Dat is de essentie van de islam. Anders verwatert de religie en wordt het traditie, cultuur.'' [i]Wat doet u als uw dochter een niet-moslim trouwt?[/i] ,,Die vraag is te persoonlijk. We vertellen moslims dat het verstandiger is een moslim te trouwen. Dan kun je miscommunicatie voorkomen. Trouwen is erg belangrijk. Zodat het kind weet wie de vader en de moeder is. Emancipatie gaat voorbij aan de rechten van kinderen. De vrijheid van ouders die scheiden, betekent onvrijheid voor kinderen. Hoe kunnen zij een vader of moeder leren kennen die niet meer bij hen woont?'' [i]Dus een moslima trouwt een moslim en mag niet scheiden.[/i] ,,U bedoelt dat denigrerend. Dat is het niet. De vrouw heeft binnen de islam en bij de familie hoog aanzien. Een man vroeg de profeet Mohammed met wie hij het best kon omgaan. Tot driemaal toe noemt de profeet de moeder. Hij zegt: ,,Het paradijs is onder de voeten van je moeder.'' ,,Allah heeft de vrouw zacht geschapen, zorgzaam, aantrekkelijk om te zien en dat is belangrijk om kinderen te krijgen. De man is stoer en grof geschapen, zo kan hij werken en geld verdienen. En het is niet de bedoeling dat ze elkaars rol overnemen.'' [i]Heeft Nederland nog meer slechte kanten?[/i] ,,Ik erger me bijzonder aan de reclames. Voor een stukje chocola plakken we een vrouw bloot in een bushok. De vrouw is in Nederland nog minder waard dan een schoen. Als een vrouw in Nederland niet bloot is, is ze niet vrij. Wat een onzin. Juist in de islam accepteren wij de vrouw hoe zij is.'' [i]Toch geeft u mij geen hand.[/i] ,,Dan gaat het kriebelen. Binnen de islam is alles wat kan leiden tot een zonde verboden. Wat kan leiden tot overspel, is verboden. Dat geldt voor mannen én voor vrouwen. Als ik naar het ziekenhuis moet, vraag ik om een man als dokter en vraagt de vrouw om een vrouw. Als er geen man is en ik ben in levensgevaar dan mag een vrouw mij ook behandelen. Het leven gaat boven alles. Daarom zijn we ook tegen euthanasie: jezelf vermoorden mag niet'' [i]Zijn moslims betere mensen dan niet-moslims?[/i] ,,De profeet Mohammed heeft gezegd: oh mensen, Allah heeft jullie geschapen. Jullie zijn allemaal kinderen van Adam. Jullie zijn allemaal uit klei geschapen. Er is geen verschil tussen een Arabier en een niet-Arabier, behalve diegene met vroomheid en goede daden.'' [i]Maar moslims die een vrouw de hand schudden zijn minder dan u.[/i] ,,Dat zijn moslims die een zonde plegen.'' [i]Wat zijn de goede kanten van Nederland?[/i] Sheikh Mahmoud El Shershaby denkt lang na. Blijft stil. Zegt: ,,Vroeger zou ik hebben gezegd: Nederland is beter dan Frankrijk want ze zijn hier niet zo chauvinistisch. Maar nu weet ik het niet.'' [i]Wat is vroeger?[/i] ,,Ik bedoel de tijd vóór 11 september 2001, de aanslagen van slechte moslims die ik scherp veroordeel. Ik bedoel vóór de moord op Pim Fortuyn. Ik heb sindsdien een onbestemd gevoel over Nederland. Met terugwerkende kracht vraag ik me af: was ik toen tevreden over Nederlandse hypocrisie? Je hoort en leest nu overal moslimhaat.'' [i]Komt dat door de moord op Van Gogh?[/i] ,,Ja. Een individu, een moslim pleegde een slechte daad. Maar waarom zijn moslims daar verantwoordelijk voor? Als je als ouder een kind opvoedt, kan je ook zijn leven niet leiden. ,,Alle woede ligt nu op het bord van de moskeeën, terwijl deze jongen in Nederland is geboren en in Nederland naar school is gegaan. Ik vind dat de niet-moslims zich moeten realiseren dat ze te ver zijn gedaan. Sommige politici zijn bezig te spelen met het gevoel van mensen. Ik vind dat Nederland diep is gezakt.'' [i]Hoe komt dat?[/i] ,,Nederlanders zijn steeds materialistischer geworden. Daarmee zijn anderen, andere mensen, oninteressanter geworden. Het is: ikke ikke ikke en de rest kan stikken.'' [i]Hebt u nog vertrouwen?[/i] ,,Dat weet ik niet. De sfeer is grimmig en wordt steeds grimmiger door media en politici. Sommige politici gebruiken grote woorden om moskeeën te sluiten.'' [i]U bedoelt de uitspraken van CDA-fractieleider Verhagen.[/i] ,,Ik noem geen namen. Maar wat is hun doel daarmee?'' [i]Nou?[/i] ,,Ik weet het niet. Politici moeten als laatste het schip verlaten, maar ik verdenk ze ervan als eersten weg te lopen voor de dialoog, de oplossingen. En als de economie ook instort, houd ik mijn hart vast.'' [i]Een burgeroorlog?[/i] Lachend: ,,Ik heb in elk geval een huis in Egypte.'' [i]Gaat u gelovigen adviseren te emigreren?[/i] ,,Nee. Een toekomst moet je niet alleen materialistisch zien. Je kunt ook een goede moslim zijn in een land dat het moeilijk heeft. Maar ik vang veel geluiden op van mensen die kijken naar welk land ze kunnen uitwijken. Dat zijn ook jongeren. Heel veel jongeren.'' BRON: [b]W. Luyendijk, NRC Handelsblad.[/b]


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya