Een voorbeeld voor anderen zijn

Alle lof zij Allaah en vrede zij met Zijn boodschapper (saws). [koran][nl] “Voorzeker, de Boodschapper van Allaah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allaah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allaah veelvuldig gedenkt.” Al Ahzaab; 21 [/nl][/koran] Dit is een zeer grote gunst voor de ummah (Islamitische gemeenschap). Allaah heeft ons een perfect voorbeeld gegeven om deze religie te belijden. In elk aspect van ons leven hebben we een voorbeeld die we kunnen volgen. We kunnen zien hoe hij zich gedroeg in verschillende omstandigheden, wetend dat dit in overeenstemming was met de openbaring van Allaah. Dit is maar één van de velen gunsten die we als moslims hebben gekregen. In andere religies, zoals het christendom en het jodendom, hebben ze geen geweldig voorbeeld zoals wij die hebben. Ze hebben geen gedetailleerde of authentieke overlevering die beschrijft hoe hun profeten geleefd hebben. Ze hebben geen authentieke overleveringen die ze kunnen raadplegen als het aankomt op hun dagelijkse zaken in het leven. Als ze die wel zouden hebben, dan hadden ze voldoening kunnen hebben wetend wat God van ze wil, op elk punt in het leven. Als we om ons heen kijken hoe de mensen zich gedragen, dan is het gebruikelijk dat mensen naar anderen kijken en deze nemen als voorbeeld. Immers, het merendeel van de mensen hebben een voorbeeld nodig. Misschien kunnen deze voorbeelden ze begeleiding, hoop en vertrouwen geven. Alhamdoelillaah, Allaah heeft ons het beste voorbeeld gegeven. Moslims hoeven niet naar het type mensen te kijken die niet moslims als voorbeeld hebben genomen. We hoeven niet te kijken naar acteurs, zangers, atleten of politici als bron van begeleiding. Geloof het of niet, dit zijn de mensen die de ongelovigen hebben genomen als voorbeelden. Dit is waarom dit soort mensen “het publiek aanspreekt” als het gaat om AIDS, teveel drinken, enzovoort. Dit wordt ze gevraagd omdat er naar hen wordt opgekeken. Mensen bewonderen ze en nemen ze als rolmodel. Het is betreurenswaardig wanneer we zien dat moslim ook deze mensen als rolmodel aannemen. Allaah heeft ons gezegend met het beste rolmodel en toch volgen we zulke mensen. We dienen de profeet, vrede zij met hem, te nemen als ons rolmodel. Echter heeft niet iedereen toegang of tijd om het leven van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, te bestuderen. Bovendien leefde hij in een tijd dat ver achter ons ligt en zijn er sommige dingen veranderd sindsdien. Sommige mensen beseffen niet, dat het ondanks dat het lijkt dat dingen veranderd zijn, ze in feite niet fundamenteel veranderd zijn sinds de tijd van de profeet, vrede zij met hem. Voor deze en andere redenen kijken zelfs vrome moslims naar andere mensen, die voor “aanvullende” rolmodellen en voorbeelden dienen. Mensen die dichterbij hun eigen situatie en omgeving zijn. Veel van ons hebben zulke voorbeelden en rolmodellen nodig, zodat we kunnen zien hoe zij reageren op de situatie die nu gaande is. Alle moslims zullen waarschijnlijk weten dat de Profeet, vrede zij met hem, het beste voorbeeld was. Soms is het echter moeilijk om te begrijpen hoe bepaalde dingen terugslaan op onze manier van leven, zeker als je in een niet moslim omgeving woont waar haraam dingen wijdverspreid zijn. Hoe dient men zich dan te gedragen in een dergelijk omgeving? Wat dienen we te doen als we geconfronteerd worden met bepaalde situaties in deze omgeving? Wie dienen we in dit geval te nemen als voorbeeld en rolmodel? Het antwoord is; degene wiens voorbeeld de profeet, vrede zij met hem, is en door hun kennis en begrip van de profeet, vrede zij met hem, zijn leermethode aanpassen in de situatie van vandaag. In wezen zijn dat de mensen van kennis en taqwaa. Dat zijn de erfgenamen van de profeet, vrede zij met hem. [hadith][nl] “De geleerden zijn de erfgenamen van de Profeten.” (Ahmad, at-Tirmidhi) en anderen. Saheeh verklaard door al Albaani, Sahih al-Jami as Sagheer, 6297)[/nl][/hadith]Zij hebben de kennis om de Quraan en sunnah te begrijpen en dit te interperteren naar onze situatie van vandaag. En ze hebben de taqwaa om dat toe te passen. Kennis zonder taqwaa is niet voldoende en zo is ook taqwaa zonder kennis niet voldoende. Zij zijn degene die we als voorbeeld moeten nemen in ons dagelijkse leven. Er is echter nog een zeer belangrijk punt dat ik wil belichten. Dat is, of je het nou leuk vindt of niet, of je het beseft of niet, elk persoon is een voorbeeld en rolmodel voor iemand anders. Nogmaals, je kunt je dit misschien niet beseffen, maar het is echt zo. De profeet, vrede zij met hem, was een voorbeeld voor de hele ummah en deze rol is aan ons doorgegeven. Een beetje reflectie zal je doen beseffen dat dit juist is. Veel van jullie zullen jongere broertjes of zusjes hebben. Het is erg gewoon voor jongere broertjes en zusjes om op te kijken naar hun oudere broer of zus. Veel broers en zussen staan dichterbij hun broertjes en zusjes ten opzicht van de ouders. Dit met betrekking tot leeftijd, leefstijl, omgeving, problemen, zorgen, enz. Om deze redenen wenden zij zich dan niet naar hun ouders als ze zitten met vragen omtrent drugs, alcohol, geslachtgemeenschap, uitgaan, enz. Er kan een generatiekloof zijn die ze het gevoel geeft dat hun ouders niet begrijpen hoe de wereld nu is. Wat nog gevaarlijker is, is dat er misschien een culturele kloof is. Dit is bijvoorbeeld het geval als immigranten kinderen hebben die in een ander land zijn opgegroeid dan zij zelf. De kinderen kunnen zich westers voelen, terwijl dit bij de ouders niet zo is. Dus kijken ze op tegen hun oudere broer en zus. Ze kijken hoe hun oudere broer of zus omgaat met de problemen die ze tegenkomen. Omdat er vaak wederzijdse liefde en vertrouwen is tussen broers en zussen, worden de voorbeelden gekopieerd. Wat voor voorbeeld geef jij je broertje of zusje? Proberen zij ook de Quraan te leren omdat ze jou dit hebben zien doen? En heb jij ze aangemoedigd om dit te doen? Of vul jij je tijd met sport en het versieren van iemand van het ander geslacht en is dit het voorbeeld dat jij ze geeft? Vrienden hebben de grootste invloeden op elkaar. [hadith][nl]“Een persoon volgt de weg van zijn beste vriend.” (Abu Dawud, at-Tirmidhi, saheeh verklaard door al-Albaani; saheeh al Jam as Sagheer, 3545) [/nl][/hadith] Mensen proberen altijd indruk te maken op hun vrienden om zo bij de groep te horen. Denk aan de tijd toen je nog jong was. Deed je toen ook geen dingen alleen maar omdat je vrienden dit ook deden? Als ze een bepaald merk droegen, dan wilde je dit ook. Als ze iets gevaarlijks of schadelijks deden, zoals het innemen van alcohol of drugs, dan moedigde jou dit aan om het ook te proberen. Wat voor voorbeeld ben jij voor je vrienden? Veel van jullie zijn ook ouders. Het gehoorzamen van de ouders wordt, in de islaam, erg benadrukt. De profeet, vrede zij met hem, heeft het ongehoorzaam zijn van de ouders een grote zonde genoemd. Ouders hebben met hun gedrag grote invloed op hun kinderen. Voorheen was er een reclame spotje om roken tegen te gaan. De vader ging zitten en begon te roken naast zijn jonge zoontje. Zijn zoontje pakte vervolgens het sigarettenpakje, waardoor er in beeld kwam te staan: “Zo vader, zo zoon.” Dit klopt. Een keer was ik op bezoek bij een moslimgezin die een klein kindje had. Het kindje bleef staren naar mijn baard en zei uiteindelijk: “Je moet je baard weghalen, want mijn vader heeft geen baard.” Het is heel normaal voor kinderen om heel veel liefde voor hun ouders te hebben. Liefde is één van de factoren die mee spelen in het kiezen van een rolmodel. Als je van iemand houdt, dan wil je net als diegene zijn. Soms is het zelfs zo dat kinderen hun ouders als standaard nemen, en iedereen die niet zo is wordt afgewezen. Soms is het zelfs zo erg, dat wanneer je iets vertelt uit de Quraan of sunnah, ze antwoordden met: “Maar mijn ouders doen dit niet en ik vind dat mijn ouders goede moslims zijn, vandaar dat…” Dit is een zeer belangrijk punt die terugslaat op elk rolmodel, maar ik wil er expliciet hier op ingaan, aangezien we het hebben over kinderen die hun ouders als rolmodel zien. Je moet in gedachte houden, hoe cliché het ook klinkt: “Daden zeggen meer dan woorden.” Veel ouders zijn zeer oprecht en hebben de beste bedoelingen als het om hun kinderen gaat. Ze vertellen hun kinderen dat ze moslims moeten zijn en de islamitische wetgeving moeten nakomen. Ze zullen dit hun kinderen keer op keer vertellen. Terwijl op het zelfde moment, hun daden iets anders kunnen tonen. Ze vertellen hun kinderen het ene, terwijl hun daden het andere tonen. Vaak zijn het jouw daden die een groter effect hebben dan het ‘theoretische’ wat jij ze predikt. Als jij je kinderen aanspoort om te bidden, terwijl je zelf niet bidt, dan zullen jouw daden veel invloed hebben dan wat jij ze vertelt. Je hebt de verplichting om jouw kinderen te beschermen tegen het Hellevuur. Een deel van deze bescherming is om ze het juiste te onderwijzen. Onthoud echter, dat het voorbeeld wat jij ze geeft een zeer groot invloed op ze kan hebben. Als je een goed voorbeeld bent voor je kinderen, wees Allaah dan dankbaar. Als je dit niet bent, zoek je toevlucht dan bij Allaah, toon berouw en verbeter je daden. Echtgenoten kunnen ook een zeer invloedrijk rolmodel voor elkaar zijn. Het is geen toeval dat we vaak zien dat koppels dezelfde eigenschappen hebben. Je hebt veel voorbeelden waarin beide echtgenoten praktiserende moslims zijn of beide ‘standaard moslims’ zijn. Je kunt zelfs zien hoe vaak een man of vrouw verandert na het trouwen, omdat de echtgeno(o)t(e) invloed heeft gehad. Een ieder die een gezagspositie heeft, kan door een ander als rolmodel worden gezien. Als je, bijvoorbeeld, een leraar bent, dan kunnen studenten naar je op kijken en je bewonderen. Ze zullen misschien net als jou willen zijn en jou zien als hun rolmodel. Degene onder jullie die uit het buitenland hier naartoe komen om te studeren, kunnen zich in een zeer speciale situatie verkeren. Je kunt uit een land komen waarin de meeste inwoners analfabeten zijn. Of waar het iets groots is, als je in het Westen studeert. Wanneer je terugkeert naar je land kunnen je vrienden, collega’s of zelfs mensen die je nauwelijks kent, je respecteren en naar je op kijken. Ze kunnen deze man bewonderen die zijn diploma heeft behaald in het Westen! Wat voor voorbeeld zal jij voor hen zijn? Zul jij ze met jouw daden en uitspraken zeggen: “Kijk, ik heb in het Westen gestudeerd en ik zag wat het me kon bieden, en dit heeft mijn overtuiging in Islaam en dat ik Allaah alleen moet aanbidden versterkt.” Of zal jij ze laten zien met jouw daden en uitspraken: “Kijk, ik ben een zeer geschoolde persoon, die in het Westen heeft gestudeerd, en ik weet dat het niet noodzakelijk is om een religie te volgen, aangezien dit alleen voor de domme en achterlijke personen is.” Allaah heeft jou de kans gegeven om een zeer invloedrijk voorbeeld en rolmodel te zijn voor de mensen in jouw vaderland. Wees er van verzekerd dat je geen slecht voorbeeld voor ze bent. Dit kan rampzalige gevolgen hebben voor zowel jezelf als de arme moslims die jou als rolmodel nemen. De leden van een islamitisch centrum of een moskee dienen ook te beseffen dat ze een voorbeeld zijn voor anderen. Wat voor effect zal het op anderen hebben als een bestuurslid van de moskee zelf niet naar de moskee gaat? Als het bestuurslid zelf geen moeite neemt om de moskee te bezoeken, waarom zouden anderen dit wel doen en zich bekommeren om de moskee? Wat voor signaal geeft een bestuurslid wanneer hij enkel op vrijdags, ‘Eid en bij vergaderingen in de moskee aanwezig is? Dit is een ziekte die veel van onze gemeenschappen heeft getroffen. Veel mensen zijn persoonlijk naar me toegekomen om te klagen over het voorbeeld dat veel van deze leden geven. Ik heb letterlijk mensen, vooral de jongeren, horen zeggen: “Waarom zou ik de moskee bezoeken terwijl de bestuursleden niet eens de moskee bezoeken?” Elke keer als we in een gezagspositie worden geplaats, dienen we te beseffen dat dit een groot vertrouwen is van Allaah. We dienen na te denken over ons gedrag en wat voor effect het kan hebben op anderen. We dienen ons best te doen om het juiste voorbeeld te tonen, aangezien we niet weten hoeveel mensen naar ons op kijken en ons als voorbeeld nemen. Of je het nou beseft of niet, in deze maatschappij ben je ook een voorbeeld voor de niet moslims. In feite ben je misschien wel de enige moslims die ze zien. Wat voor voorbeeld ben je voor hen? Ben je een voorbeeld dat ze ertoe zal leiden meer van de islaam te willen weten en misschien zelfs moslim willen worden? Of geef je de indruk dat een moslim niet anders is dan elk ander en dat er niks speciaals is aan de islaam? Dat het een zwakke of nutteloze religie is zoals elk ander religie, vandaag de dag. Ben jij een voorbeeld dat ze de islaam gaan verafschuwen door jouw niet islamitisch gedrag? Ben jij iemand die mensen dichterbij Allaah brengt of houd je ze juist verder weg van Allaah? Het antwoord op deze vraag kan veel te maken hebben met het voorbeeld dat je geeft aan de niet moslims, die getuige zijn van jouw gedrag. Je dient je te beseffen dat veel bekeerlingen jou kunnen zien als voorbeeld, aangezien jij al een moslim bent. Wanneer iemand moslim wordt, ziet hij veel verschil in de mate van praktiseren. Hij zal ook veel moslims zien die tot een bepaald punt praktiseren en niet verder dan dat. Ook zal hij moslims zien die in principe helemaal niet praktiseren. Hij is een nieuwe moslim. Hij heeft niet de juiste kennis om te weten welke van deze verschillende groepen daadwerkelijk de islaam praktiseert. Met wie van deze groepen zal hij bevriend raken en ze gaan nemen als voorbeeld? Laten we zeggen dat hij jou als vriend neemt, hij zal tegen je op kijken zodat jij hem leert hoe een moslim zich moet gedragen. Het voorbeeld dat jij hem geeft kan van grote invloed zijn over hoe hij de islaam zal toepassen. Nogmaals, pas op! Pas op, op het voorbeeld dat je bent voor anderen, al realiseer jij je misschien niet dat je een voorbeeld bent! Ik wil het nog hebben over een laatste groep mensen die ook als rolmodellen fungeren. In feite kan deze laatste groep het grootste positieve effect hebben als rolmodel, of het grootste negatieve effect. Deze mensen staan er bekend om dat ze kennis hebben van islaam. Tot deze groep horen mensen die echt kennis hebben en waarvan de moslims dit ook bevestigen. En tot deze groep behoren ook mensen die waarschijnlijk niet veel kennis hebben, maar ze beweren wel veel kennis te hebben, waardoor ze sommige mensen misleiden. Eén van de ernstige dingen die voorkomen in sommige gemeenschappen is dat zulke mensen gezien worden als mensen van kennis, die dan een slecht voorbeeld zijn voor anderen. Ze bezoeken de moskee niet regelmatig. Hun uiterlijke vertoon is geen weerspiegeling van islamitische kennis. Je ziet, bijvoorbeeld, een man die zijn baard scheert of een vrouw die geen hijaab draagt. Ze houden zich bijvoorbeeld ook bezig met zaken waarvan bekend is dat ze islamitisch gezien niet gepast zijn. Wat is het effect van zulke mensen? Mensen zullen naar ze kijken en zeggen: “Kijk, dit is een persoon van kennis en hij doet dit en dat niet” of: “En hij doet dit en dat.” Ze zullen concluderen dat er niks mis is met zulke daden, anders had de persoon met kennis zulke dingen ook niet gedaan. Laten we een simpel voorbeeld nemen; het scheren van de baard. Een moslim kan kijken naar een zogenaamde geleerde moslim en zien dat deze zijn baard scheert. Hij kan tegen zichzelf dan zeggen: “Ik heb niet zoveel kennis als hem en degene die tegen me zeggen dat ik mijn baard moet laten groeien hebben ook niet zijn kennis. Daarom zal het vast niet verplicht zijn om de baard te laten staan.” Satan kan een slecht voorbeeld gebruiken zodat anderen een excuus hebben. Zelfs als het slecht voelt, zullen ze tegen zichzelf zeggen: “Oh, maar die en die doen het, dus het kan niet heel erg slecht zijn”, en daarom zullen zij het ook doen. Iemand kan op dit punt gaan discussiëren dat hij niet verantwoordelijk is dat anderen hem als voorbeeld nemen. Hij is enkel verantwoordelijk voor zijn daden, zoals anderen verantwoordelijk zijn voor hun daden. [koran][nl]“En geen enkele drager draagt de last van een ander” al An’aam: 164[/nl][/koran]Deze vers betekent niet dat je niet verantwoordelijk bent voor de invloed die je hebt over anderen. Het effect dat je hebt op anderen, is in feite het resultaat van je eigen daden en een deel van de last die je zelf moet dragen. Dit wordt in een aantal ahadeeth duidelijk gemaakt. [hadith][nl]“Niemand wordt ten onrechte vermoord, maar een deel van zijn bloed zal op de eerste zoon van Aadam zijn. Hij was de eerste die met moord kwam.” (Al Bukhari en Muslim)[/nl][/hadith] Het is logisch dat de zoon van Aadam de latere moordenaars niet heeft aangespoord om te gaan moorden. Maar hij was degene die met dit voorbeeld was gekomen, hierdoor zal hij een deel hebben in deze zonde van iedereen die hem begaat. In een andere hadeeth staat: [hadith][nl]““Degene die iets goeds introduceert in de islaam en mensen volgen vervolgens dit voorbeeld, zal de beloning ontvangen voor iedereen die hem volgt, zonder dat de beloning van degene die hem volgt verminderd wordt. En degene die met iets slechts in de islaam komt en mensen volgen dit voorbeeld, hij zal de last dragen van elk persoon die hem volgt, zonder dat het van degene die hem volgt verminderd in zonde.” (Muslim) [/nl][/hadith] Deze specifieke hadeeth laat ons de positieve en negatieve kant zien van het tonen van een voorbeeld. Het verhaal achter deze hadeeth, die betrekking had op het geven van aalmoezen, was dat wanneer een moslim anderen een goed voorbeeld laat zien en zij dan zijn voorbeeld volgden. Het is niet zo dat hij iets nieuws had geïntroduceerd in de islaam, zoals sommige mensen deze hadeeth incorrect interperteren. Om deze reden, kan het effect wat je op anderen hebt en het voorbeeld dat je bent, wel degelijk een deel zijn van je daden. Als dit een goed voorbeeld is, dan kun je een grote beloning ontvangen van alle mensen die je op deze positieve manier hebt beïnvloedt. Als het een slecht voorbeeld is, dan kun je verantwoordelijk zijn voor alle mensen die jouw voorbeeld hebben gevolgd. Onthoud ook, dat jij jezelf misschien niet ziet als iemands rolmodel of voorbeeld, maar dat de kans groot is dat je dit wel bent voor de mensen om je heen. Denk na over je leven en over de invloed die je kunt hebben op anderen. Let op de mensen die dichtbij jou staan en hoe zij zich gedragen. Probeer te achterhalen of de fouten die zij maken dezelfde fouten zijn die jij maakt, en of zij deze fouten van jou hebben. Kijk ook of de goede dingen die ze doen, dezelfde goede dingen zijn die jij ook doet en of ze deze van jou hebben. Neem de tijd om dit te achterhalen en om dit te overpeinzen. De mogelijkheid om een goed voorbeeld te zijn, is een geweldige kans om Allaah te behagen. Het is een kans om de profeet, vrede zij met hem, te volgen. De profeet, vrede zij met hem, is een geweldig voorbeeld en we dienen dit voorbeeld te volgen door ook een geweldig voorbeeld te zijn.


OVERIG NIEUWS

Het steunen van een wees
VIDEO: What's Islam? (EN) - Yusuf Estes
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
De gunst van Allah
Aboe Bakr, de eerste chaliefa
De grootheid van Allah
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: De staat van weerstand - NL
Een argument tussen het paradijs en de hel
Sheikh Mohammed Al Othaymien
الرقية الشرعية - Rouqia Char'iya
VIDEO: Wat is toegestaan tijdens de verloving?
De Qor’aan is een genezing en genade voor de gelovigen
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
IslamMagazine.nl
Wekelijkse lessen (AR) - Amsterdam
Blader online in het magazine!
VIDEO: Het belang van het monotheïsme Sheikh al-Khamies
Oem Soelaim bint Milhan -raa-
Imaam al-Nawawi
VIDEO: Het gebed - Sheikh Al Banna
Het verschijnen van Ya´jooj en Ma´jooj
Verdriet en spijt
Dienaarschap: hoe men een ware dienaar van Allah kan zijn
VIDEO: al-Hadj (AR)
De vijfde zuil van de Islaam: De Hadj
Hadj-t-al-Wada’ De Vaarwel-Hadj
Een voorbeeld voor anderen zijn
VIDEO: Advies aan de jongeren - Sheikh Hassaan & al-'Ariefi
Bepaalde aspecten van het huwelijk
Ziekenbezoek
VIDEO: Hou jij van de profeet?
De Dood
De Islam is een complete ordening van het leven
VIDEO: Het Gezicht van Allaah
KIBR(hoogmoed)
Goede manieren
VIDEO: at-Tabdie' - Sheikh Abu Ishaaq
Verklaring op de Fitnah van Tabdie'
Vrouwen in islaam versus vrouwen in de joods-christelijke traditie
Umm Sabrin wordt Moslima
Voordat het zand begint weg te zakken
Oprechtheid jegens Allah
VIDEO: Lifting the Fog - Sheikh Yusuf Estes
Rechte rijen
Wetenschap leidt tot de islaam
Op heftige toon redeneren en redetwisten
Hidjaama|Dodenwassing - Moskee El Tawheed
Zachtmoedige harten
Lessen voor vrouwen - Amsterdam
Word niet boos en ik geef je Djennah
Tien nutteloze zaken
VIDEO: Onderschat nooit een daad!!
VIDEO: De pest van deze tijd (at-Tabdie')
De Houding tegenover de wereld
Hoofdmoefti waarschuwt voor fatwa's onbekenden op internet
Niets ontkomt Hem
Hoofdmoefti Saudi-Arabië veroordelt aanslag op kerk
Christian Wulff: ‘Islam is een onlosmakelijk deel van Duitsland’
87 mensen treden tegelijk de Islam binnen
VIDEO: 'Wees een ambassadeur van de Islaam'
Nuttige principes bij beproevingen
Omar ibn al-Chattab, de tweede Chaliefa
Vraag en Antwoord
VIDEO: Ze werden levend gevild!
Het Paradijs
KFC niet halal!
Eerste Kinderconferentie - Amsterdam
Strijden voor succes
De gezegende dagen van Dhoel–Hidjah
al-Hadj-oel-Mabroer
Reactie Politie op beschieting moskee
De uitleg van Soerah al-Ichlaas
VIDEO: Het gebed
V&A - Bid`ah (innovatie in het geloof)
Het vervloeken of beledigen van één van de metgezellen
VIDEO: Muslim Women in the West - Shaykh al Haddad
VIDEO: Night of Power - Abu Eesa
Vruchten voor het afzien van zonden
Enkele ahadeeth over het vasten
VID.: Ramadan Check List - 2 - Sh. Qadhi
De gezegende maand
Recitaties - Mekka Ramadaan 1431
Vragen over Ramadan en vasten
VIDEO: Ramadan Check List - Sh. Qadhi
Het bevel tot het vasten
Vasten terwijl je buiten Ramadan niet bidt?
Hoe ontvangen wij Ramadaan?
VIDEO: Virtues of Ramadan - Sh. Qadhi
En toen werd ik Moeslim
VIDEO: Who do Muslims worship? - Sheikh Yusuf Estes
Moeslims en de Koran
Tayammoem (reiniging met behulp van stof en klei)
De status van de vrouw in de islaam
De online Première film
De rechten van de profeet Õáì Çááå Úáíå æ Óáã
De samenwerking tussen gelovigen
De zakaah
Lezing van Sheikh Alheweny in Berlijn
De rechten van ouders
How the Bible Led Me to Islam - J. Evans
Al Imaan(het geloof) wordt beproefd
Het Islamitische begrip betreffende het Leven
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Den Bosch
Wees behoed!
VIDEO: Lezing Sh. Alheweny - Brussel
VIDEO: Laa ilaha illa Allaah -
De Engelen en hun attributen
VIDEO: Raadgeving van een Geleerde - Sheikh Alheweny
Nationalisme
VIDEO: Stel dat Jij de vierde zou zijn?
Islaam verschaft vele voordelen
VIDEO: Watercyclus in de Quraan
Islamitische feestdagen & symbool
VIDEO: Mag ik mezelf Selefie noemen?
Hoe verkrijg ik de liefde van Allah?
"Hen te leiden is niet uw plicht,..." - Koraan
Imaan. Theorie of praktisch?
De schaamte voor de Hidjaab
Dit wereldse leven
De mensen tevreden stellen?
VIDEO: Zeg dit niet, o zuster
De verschillende typen harten
De rechten van buren
خطبة "وقفات مع سورة لقمان" - 1 (Vrijdagpreek: Soerat Loeqmaan - 1)
Een Koraan recitatie: Soerat al-Qamar
Dr. Selman Benoist
Nr. 154 Jaargang 13 - Augustus 2004/Djamadie Al Thanie 1425
Maandblad El Tawheed (informatie over het maandblad met een aantal samples)
Vrees voor Allaah
VIDEO: 1 min. met de profeet (vzmh) -AR-
Kennismaking met uitnodigen tot Allah
Een genezing voor een zwak Iman
“Laat datgene waarover je twijfelt...”
VIDEO: De positie van al-Aqsa
Kennis is een genezing
VIDEO: Open QA session - Dr. Bilal Philips (EN)
De hoofdkenmerken van de Islam
91 jarige Duitser wordt Moslim!
Wie is een Vreemdeling?
VIDEO: "Allaah zal ons dan bijstaan!"
De handelswijze van Shaitaan om de mens te misleiden
De beste wijze om de profeet te respecteren
De uitmuntendheid van het grootbrengen van meisjes
Een goed karakter
Beproeving
Het principe van Tawqeef
Onnodige hindernissen om te trouwen
VIDEO - "Verricht het gebed" - Sh. Alheweny
Advies aan jaloerse vrouwen
Hoedhaifa Ibn Al-Yaman
De profeet als rechter
De staat van liefde: de parel der staten
Waarachtigheid
VID: Waardevolle adviezen - Sheikh Alheweny & Sheikh Hassaan
VID: Onze Oemmah - Sheikh Alheweny
Vrede stichten tussen de gelovigen
Het heiligdom Mekka en Medina
Geen kloosterleven in de Islam
Maandblad El Tawheed
De hevigheid van het Hellevuur
Sheich Mohammed al-Othaymien
Maandblad El Tawheed: Februari 2008
VIDEO: Interview Sh. Fawaz: at-Tabdie' - NL ondertiteling
VIDEO: Is muziek toegestaan?
PERSBERICHT: De hetze reloaded
VIDEO: Spelen van computerspelletjes - Sheikh M. Hassaan
Het teken van de liefde voor Allaah
VIDEO: Het Sji'isme onthuld
Sheich Ali al Halabi over Fitnah at-Tabdie'
Hoe reinigt de zieke zich en hoe bidt hij?
VIDEO: Koran recitatie: Soerat an-Naba'
De profeet’s geboortedag (Mawlid al-Nabi)
VIDEO: Koranverzen als ringtones
Fatwa uitspreken zonder kennis van de Arabische taal
Maria wordt een Moslima
Hij heeft twee beloningen!
VIDEO: Het Sji'isme onthuld -Intro-
VIDEO: Gruweldaden in Ghaza NL
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza 2 - Sh. Alheweny
Uitnodigen tot de Islaam
Steun Gaza - DONEREN
VIDEO: De gebeurtenissen in Gaza - Sh. Alheweny
VIDEO: Gaza onder vuur - (in het arabisch)
GAZA
Vrijdagpreek over Gaza van Imaam Fawaz (in het arabisch)
Maandblad El Tawheed: Maart 2008
Maandblad El Tawheed: April 2008
De laatste momenten van het leven van de ongelovigen
De laatste momenten van het leven van de gelovigen
“Broederschap: een vaak verkeerd toegepast begrip”
De oorlog van “Ain Djaloet”
Beproevingen
"Weet, dat het wereldse leven.." - Koraan recitatie
Ondertiteling: Uitgaves El Tawheed
Blindelings volgen
Persbericht: Polder-Islaam?
Maandag 1 september begint Ramadan
VIDEO: Interview Sheikh Fawaz: at-Tabdie'
De voortreffelijkheid van Vrijdag
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 20 juni 2008
De beschrijving van het paradijs
Dienaarschap omvat het totale leven
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 2
AUDIO: De Sjie’ten ontsluierd - 1
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 23 mei 2008
Effecten van de vijf Hart bedervers-2
Effecten van de vijf Hartbedervers-1
"Allah bepaalt wat goed en slecht is"
Zijn dit de woorden van God?
De vrouwen in de ogen van degenen die Allah gehoorzamen ...
Een slechte leerling en een bedrieger
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 11 april 2008
Kritiek of beunhazerij?
Het gebed en haar effect op het verstoten van de zonden ...
PERSBERICHT: "Zijn doel voorbij?"
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 28 maart 2008
Bezoekers El Tawheed moskee 'boos en machteloos'
El Tawheed-moskee breekt lans voor gezond verstand
VN betreurt 'discriminatie' van islam
NMO en Fitna: Het vervolg op de Wilders-soap!
Hamzah bin Abdoel-Moettaalib
VIDEO: Sheikh Abu Ishaq Al Heweny - vrijdagpreek d.d. 14 maart 2008
Video: "VRIJHEID VAN BELEDIGEN IS ONZIN" Interview met Farid Zaari over de film van Wilders
Knevel en de blindheid van het hart
Wanneer het leven bitter wordt
De vallen van Shaytan
Video: Khotbah 22 februari 2008 - Sheikh Alheweny
Stadslicht in El Tawheed
De perfecte gelovige
Heb geduld
De weg van Satan in het doen dwalen van mensen
De Burgervader
Verklaring van de Islamitische comité van ahlu-Ssunnah betreffende Wilders
Waarom keren moeslims zich tot Mekkah tijdens het gebed?
Het verhaal van Ibrahiem’s offer
OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER n.a.v. provocaties van dhr. Wilders
Waarom de naam Selefie?
Waarom worden sommige mensen lelijk?
De khoetbah op vrijdag
Moslims en vuurwerk
Iemand die bidt aan de voorzijde passeren
Lessen arabisch voor vrouwen
Opleiding Basis islamologie vanaf 22 Oktober 2007
Gehandicapten doen mee aan Iftar
Donderdag 13 september begint Ramadan
Rechtsstaat in gevaar! Wilders overtreedt alle grenzen.
Reactie op de goed doordachte uitspraken van minister Vogelaar
Unieke Islaam Lessen in Amsterdam, Eltawheed Moskee
Het profijt van het gebed
De oordelen in de Islamitische wetsleer
Elementen die afbreuk doen aan Tawhied
Nederlandstalige Conferentie 8/9/10 juni 2007
Problemen met lezen
De plaats van Soennah in de islaam
Da’wah
Zusters in actie tegen aantasting van vrijheid! AFBLIJVEN VAN NIQAAB EN BURKA! Doe mee, help mee!
De voorwaarden van Laa ilaaha illa-Allah
Eid al Fitr op Maandag 23/10...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
Nederlandstalige Islaam lezingen op ZATERDAG 14 & ZONDAG 15 OKTOBER 2006 na salaat dohr. KOMT ALLEN!
Live taraweeh gebeden en lezingen vanuit moskee El Tawheed
De maan is waargenomen! Ramadan 1427-2006 is begonnen!
Moslimgemeenschap in Nederland diep geschokt door uitspraken Benedictus XVI
Vasten
De cursussen arabisch en islamwetenschappen zijn weer begonnen!
Belangrijke lessen van Ramadan
Raadgeving voor nieuwe moslims
De islamitische handelingen voor het verwelkomen van een baby
Gedwongen huwelijken
Ihsaan
Salatoel Istikharah
De positie van martelaren en profeten na hun dood.
Waarom bidt de moeslim?
Brief van Platform Islamitische Organisaties Haaglanden betreffende het programma KANNIBALEN van BNN
Toekomst van de islaam
ROKEN
Moeslim worden (Aboe Younes Mohammed)
De aanval van 2 Vandaag op Nederlandstalige Islamitische lectuur
Vrijheid van meningsuiting of extreme brutaalheid
Een reactie op de Deense spotprenten
De Profeet Mohammed Õáì Çááå Úáíå æ Óáã verdedigd
Verklaring Islamitische Raad voor Ahl Assaoennah in Nederland
Mohammedoen Rasoel-Allah
RTL: Moskee doet aangifte tegen Geert Wilders
NU.nl: El Tawheed doet aangifte tegen Wilders
AT5: Aangifte El Tawheed tegen Wilders
Rel over spotprenten escaleert
Godsdienstvrijheid een illusie?
21 december 2005 Dag van de Dialoog
Nederlandstalige Islam lessen (elke zondag) voor de broeders in Amsterdam
Vrijheid en het vrije woord!
Hetze Verdonk tegen imams gaat door
Berouw (tawbah)
Een warm onthaal, het hele verhaal! De twee jongens die in de trein opgepakt werden...
Wie durft te vluchten voor Allah?
De zuilen van het geloof (al-Imaan)
De zuilen van de Islam
Jongeren van El Tawheed organiseren samen met andere jongeren van MJA een debat op woensdag 9 november 2005
De maan is waargenomen! Ramadan 1426-2005 is begonnen!
At-Tabaroedj Wa-l Soefoer
Tawbah (Berouw)
Khoesjoe in de salaah
Qur’aan en de moderne (positieve) wetenschappen
Afkeuring aanslag ook in Moskeeën (Londen)
Tafsier van Soerat Al-Infitaar
Tafsier (Uitleg) Ayaat-oel Koersie
VERSLAG VAN HET D66 DEBAT “HET KAF EN HET KOREN” Over de terroristische dreiging in Nederland
Roken: Een sociaal vergif
AL IBADAH (De aanbidding)
Aisha ÑÖí Çááå ÚäåÇ
De rechterhand is voor het goede
De Openbaring
De Qoraan
De Natuurwetten
Barmhartigheid voor de schepping
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Laatste deel
Eénheid van Godheid, Allah.
Een geschenk voor degenen die van Allah en zijn boodschapper houden
Vraag & Antwoord (in de geloofsleer) Deel 3
DE MENS EN ZIJN BEHOEFTEN
Bevelen van het Goede en Verbieden van het Slechte
Soorten afgoderij (en de goede smeekbede)
Onzin blijft Onzin; reactie op De Telegraaf
Vraag & Antwoord (geloofsleer) - Deel 2
Ahmadiyyah Beweging en haar leugens over Allah
uit “ Tuinen der Oprechten ” 6
uit " Tuinen der Oprechten " 5
Vraag & Antwoord (over de geloofsleer)
De goedgunstigheid van Tawhied
uit " Tuinen der Oprechten " 4
AL-QADAR (voorbeschikking)
uit " Tuinen der Oprechten " 3
uit " Tuinen der Oprechten " 2
Allahs steun voor Zijn gelovige slaven
uit " Tuinen der Oprechten "
Berechting
Saoedische liefdadigheidsstichting mag blijven
Rechter wijst verbod Al Haramain af
'HET KAF EN HET KOREN' debat over de terroristische dreiging in Nederland
De zes geloofspunten van imaan
‘Officier wil EI Tahweed moskee niet vervolgen’
El Tawheed moskee niet vervolgd
Geen vervolging El Tawheed-moskee
De Salafi Da’wah
El Tawheed vreest geen uitzetting
Imams in beroep tegen uitzetting
Brief aan Amsterdam.nl
Ashoera, het vasten van 9 en 10 muharram 1426 (18 en 19 februari 2005)
Begin van een nieuwe Hijri jaar! - 1426! -
Vrouwendialoog in El Tahweed
Stichting El Tawheed wenst iedereen een gezegende Eid al-Adha en dat Allah van ons en van u moge accepteren
De Eid al-Adha (Offerfeest) valt dit jaar op: donderdag 20 januari 2005
'Het paradijs is onder moeders voeten'
CDA en El Tawheed: onder advocaten
El Tawheed wil geen zondebok zijn
Islam is jouw geboorterecht
AIVD: El Tawheed-moskee moet open blijven
Moskeeën bang voor nieuwe aanslagen.
Nog steeds onderzoek naar El-Tawheed-moskee
Moskee weert bezoeker met begrip voor moord
Reactie op 2 vandaag
El Tawheed distantiëert zich van uitspraken van derden
Stichting El Tawheed sponsort Ramadan SMS
Vernieuwde website eltawheed.nl
Ramadan begint dit jaar op 15 oktober
De metgezellen van de profeet
Nr. 155 Jaargang 13 - September 2004/Radjab 1425
200 Vragen & Antwoorden
Nr. 153 Jaargang 13 - Juli 2004/Djamadie Al Awwal 1425
Het geloof in de Dag des Oordeels
De echte hindernis
Het verzachten van de harten
Gehoorzaamheid aan ouders in strijd met gehoorzaamheid aan Allah
Stichting El Tawheed schrijft Al Haramain uit
Nr. 152 Jaargang 13 - Juni 2004/Rabi' Al Thanie 1425
Reactie op Trouw: 'De macht van Trouw'
El Tawheed wijst beschuldigingen van de hand
Reactie op brief wethouder Aboutaleb
Baba Salam
Al-Faatihah
De drie grondbeginselen en hun bewijzen
Vesting van de moslim
De zwakheid van het geloof
Arabische Conferentie: 24 - 28 december 2008 - Amsterdam
Ied Al-Adhaa 2009
Het belang van da'wah - waaromislam.nl
VIDEO: De Niqaab - Sheikh Moesied Anwar
VIDEO: De relatie tijdens de Verloving - Sheikh Alheweny
Kinderfeest Eid al Fitr - Zondag 27 September 2009
Eid al Fitr op dinsdag 30-08 ...Taqabbala Allahoe minna wa minkoem!
VIDEO: Virtues of Ramadan [25] - EN
Wekelijkse lessen - Moskee El Tawheed - Start: 12/09/2010
Nr. 127 Jaargang 11 - Juni 2002/Rabie' al-thanie 1423
Lezing 26 mei - Sh. 'Othmaan al-Khamies
Een argument tussen het paradijs en de hel
Maandblad
Rel over spotprenten escaleert
3-daagse bijeenkomst - Sheikh Al-Kamali
NL Lezing - Zondag 20 juni 2010
Tadjweed | Koranles | Amsterdam
Lezingen in Urdu | Amsterdam
Uitleg van de drie fundamenten | NL | Amsterdam
test
Rouqia Char'iya