Verslag 1e bijeenkomst leertraject 'Kleinschalige initiatieven in Marokko'

Op 16 juni participeerden tien deelnemers aan de 1 focusgroep bijeenkomst van het leertraject ‘kleinschalige projecten in Marokko'. De deelnemers waren vertegenwoordigers van de stichtingen Al Amal (Den Haag), Taourirt (Rotterdam), Kantara (Amsterdam), Al Moustakbal (Malden), i-Hope (Rotterdam), Twiza Fonds (Purmerend) en Al Amal (Den Haag). Deelnemers van organisaties die niet tijdens deze eerste bijeenkomst aanwezig konden zijn, maar wel zijn geïnterviewd over hun projecten in Marokko zijn Stichting Vrienden van Tazaghine en Stichting de Vleutense Brug. Fouad Sakka wordt nog geïnterviewd en zal de 2e bijeenkomst hopelijk wel aanwezig zijn.

De leerdoelen van deze eerste bijeenkomst:

2. Deelnemers zijn in staat aan te geven wat zij willen leren om hun projecten te verbeterenTijdens de kennismaking bleek dat de motivatie voor betrokkenheid met Marokko en met het opzetten van kleinschalige projecten divers is. De motivaties die naar voren kwamen: hoop, het kanaliseren van krachten die er in Marokko zijn (‘mensen willen vooruit'), tegenstellingen tussen arm en rijk, natuurbescherming (driehoeksrelatie: mens/natuur/dier), kennisoverdracht, benutten van kansen, onrecht en bureaucratie in Marokko, leefsituatie van gehandicapten, gebrek aan onderwijs en zorg, samenwerken van meer organisaties in Marokko zodat meer bereikt kan worden en belangenbehartiging.  In tweetallen zijn gesprekken gevoerd over een lastige situatie die deelnemers hebben ervaren bij het opzetten en begeleiden van ontwikkelingsprojecten. Koen en Khalid (St. Al Amal) hebben daarbij voorbeelden gebruikt uit hun praktijk in Nederland omdat zij niet eerder in Marokko zelf projecten hebben uitgevoerd.

Iedere deelnemer besprak zijn eigen ‘lastige situatie'. Een voorbeeld van een 'lastige' situatie van deelneemster Zahra Alatouani van stichting Taourirt:

Uit de lastige situaties blijkt dat het opzetten en uitvoeren van een project nog best een uitdaging is. Er komt veel bij kijken. Soms ga je te snel en soms duurt het lang voordat je dingen voor elkaar krijgt. Aan de deelnemers is de vraag voorgelegd of er manieren zijn waarop het opzetten en uitvoeren van een project verbeterd kan worden. Zijn er manieren om de gewenste verandering beter te bereiken? Kortom: wat maakt een ontwikkelingsproject tot een ‘goed' project? Tijdens een brainstorm is samen gekeken naar kwaliteitskenmerken daarvan.

Deelnemers gaven vanuit hun eigen ervaring aan, dat een ‘goed' project de volgende kenmerken bevat:

- een duidelijke bestemming

- een duidelijk doel

- oog voor evaluatie

- bestaat uit een vooraf opgesteld projectplan met in ieder geval de volgende elementen: voorbereiding/uitvoering/begroting/planning/overdracht & implementatie / evaluatie

- een goede aanleiding: er moet een vraag zijn van een partner in Marokko

- kenmerkt zich door effectiviteit (doelmatigheid: de korte route naar het doel) & efficiëntie (doeltreffendheid: je doel bereiken)

- brengt doelgroepen in kaart

- bevat follow-up en nazorg

Bovenstaande kenmerken kunnen worden ondergebracht in vier categorieën kwaliteitskenmerken die een ‘goed' project zou moeten bevatten:

- PARTICIPATIE

- EIGENAARSCHAP

- CAPACITEITSVERSTERKING

- LEREND VERMOGEN

Marjolein lichtte de categorieën toe en gaf aan dat ze niet uitputtend zijn maar wel gemeengoed in elke zichzelf respecterende ontwikkelingsorganisatie. Dat betekent dat je er niet altijd in slaagt om die kwaliteit ook te leveren. Maar deze werkwijze vergroot wel de kans op succes.

De lastige situaties die tijdens de ochtend zijn besproken kunnen worden vertaald naar een leervraag, vervolgens naar een leerdoel en een bijbehorend leerplan. De hand-out ‘Begrippen en leercategorieën' is besproken. In 3 groepen is vervolgens een keuze gemaakt voor één lastige situatie van één van de deelnemers. Daarvan is een leervraag en leerdoel gedefinieerd en alvast een aanzet gegeven voor het leerproces (wat moet er gebeuren, welke acties zijn nodig om je leerdoel te bereiken). De leervragen waarmee de deelnemers in 3 groepen mee aan de slag zijn gegaan:- Hoe vinden wij in Nederland samenwerkingspartners die ons kunnen helpen bij het vinden van geld/ middelen die nodig zijn in Marokko. We hebben beloofd om ons best te doen dat te regelen;- Hoe kan ik jongeren (blijven) bereiken om continuïteit te geven aan de activiteiten van de stichting in MarokkoVoorafgaand aan deze bijeenkomst zijn interviews afgenomen met de deelnemende organisaties. De interviews zijn gebruikt om het programma te kunnen samen te stellen voor de 1 focusgroep bijeenkomst. Relevante stukjes worden getoond tijdens de 2e bijeenkomst. Doel is om ook de partnerorganisaties in Marokko te interviewen. De planning wordt aan de groep voorgelegd en vanwege de Ramadan wordt aangeraden de interviews nà de Ramadan te houden. Ook geeft de groep aan dat het heel lastig is een 2 focusgroep tijdens de Ramadan te plannen. Marjolein dient een verzoek in bij PSO voor afsluiting van het project eind september in plaats van eind augustus. Marjolein stuurt een verslag van de 1e bijeenkomst naar alle deelnemers en doet een nieuw datumvoorstel. Het programma voor de 2 leerdag wordt met input van alle deelnemers door Marjolein samengesteld.

De bijeenkomst is afgesloten met een korte evaluatie.


OVERIG NIEUWS

Samenwerking met IOM in het programma YouShare YouCare
Netwerkbijeenkomst 9 maart !!
Vrijwilligersbijeenkomst 14 januari
2 NIEUWE STAGIAIRES GEZOCHT; voor 1e semester 2014
Laatste nieuwsbrief Marokko Fonds - YouShare YouCare
NIEUWE VACATURES IN MAROKKO
Vrijwilligers gezocht!
project: Kennis delen in Marokko - 'YouShare YouCare'
Verslag 2e bijeenkomst leertraject kleinschalige projecten Marokko
Verslag 1e bijeenkomst leertraject 'Kleinschalige initiatieven in Marokko'
Bestel MarokGO brochure: voor particuliere initiatieven
Samenwerkingsovereenkomst Speciale Dassen en Marokko Fonds
Persbericht Scoren voor Marokko
Train de Trainer training voor dovenorganisaties in Marokko
Marokko Fonds in Metro Special: Migratie & Ontwikkelingshulp
Roots for development
Up-date project Scoren voor Marokko: buitenspel wordt buitenkans
Programme provisoire réunions régionaux Maroc 29.01.12 au 02.02.12
Wens van zestig slechthorende kinderen gaat in vervulling
Workshop Marokko Fonds: kruisbestuiving bedrijfsleven en ontwikkelingsinitiatieven
Marokko Fonds deelnemer Global Forum on Migration & Development
Verslag consultatierondes Nador, Salé en Ouarzazate mei 2011 (Frans)
Vrolijke zomerexcursie naar het strand voor gehandicapte kinderen in Meknes
Doneer Zakaat tijdens de Ramadan aan het Marokko Fonds
Persbericht Europees Diaspora Forum voor Ontwikkeling (eng)
NIEUW ADRES Marokko Fonds
Extra bedrag voor fonds Sport en Ontwikkelingsprojecten in Marokko
Slotmanifestatie Moroccan Future Day
ROC jongeren aan de slag met de toekomst van Marokko
Ga mee naar Brazilië en leer hoe jij de wereld kunt verbeteren!
Ambulance - De Stichting Vrienden van Tazaghine
Schoolbus en tafels, stoelen en kleren voor Dar Kebdani – Stichting Twiza Fonds
Rolstoelbus voor wooncentrum ouderen – Gemeente Zeist
Uitstapje voor gehandicapte kinderen - Centre Chesire
Cultureel festival – Stichting Aknarij
Herstel waterbron ‘Onsa Ahashaw– Stichting Vrienden van Tazaghine
Toiletten voor twee basisscholen in Beni Hazem – Stichting Beni Hazem
WC’s voor school voor straatkinderen – Anouar Bellarbi
Watervoorzieningproject Ihrouchen - Amar Haddouch
Voorlichting over psychische problematiek – Riagg Rijnmond
PERSBERICHT Finaledag Scoren voor Marokko
PERSBERICHT Scoren voor Marokko
Website Scoren voor Marokko en film Ibrahim Afellay gelanceerd
Hajar en Narjiss zamelen geld in tijdens iftar Marouma Zusters
VRIJWILLGERS gezocht voor de Ramadancampagne!
3 vrijwilligersvacatures Scoren voor Marokko
Ramadancampagne van start gegaan!
Je kans om €10,000 te winnen voor een project in je land van herkomst!
Benefietdiner 2010: fris en vernieuwend
Geslaagde kennis- en netwerkbijeenkomst MarokGO in Utrecht
Banque Chaabi du Maroc hoofdsponsor Marokko Fonds Benefiet Diner
Tweede generatie stuurt geen geld meer naar tante in Marokko
Ga zelf aan de slag! MarokGO, een fonds voor kleinschalige initiatieven in Marokko
Brabantse pers aanwezig op slotmanifestatie Moroccan Future Day!
Spetterende slotmanifestatie van de Moroccan Future Day
Verslag van de eerste dag MOROCCAN FUTURE DAY 2009!
Rondetafelconferentie Marokko & remittances: kansen voor ontwikkeling, 25 november 2009
Programma Rondetafelconferentie 25 november 2009
Bedankt voor alle bijdragen aan de Ramadancampagne!
Basma, uitwisseling met Marokko
Stichting Youssoufia
Uitje kinderen Centre Chesire ihkv MFD
Rolstoelen en krukken voor gehandicapten
Werkconferentie
Stichting Marokkohulp 1989
Up-date Matra-programma voor doven in Marokko
Feestelijk benefietconcert 28 december 2008
Stichting Atlasbridges
Ambulanceproject Beni-Mellal
Stichting Share a Smile
Stichting Aknarij
Wandelen voor de gezondheid van anderen
Stichting ENIP
Jebha online
Instituut voor Organisatiepsychologie
Stichting Eenheid en Solidariteit
Multimediaruimte in Taforalt
Centre Cheshire
Association Oujda Ain Ghazal 2000
Winnend project Online Community 2007 gerealiseerd
Moroccan Future Day feestelijk afgesloten
Stichting Kantara
Conferentie: Geldstromen van migranten en de Milleniumdoelstellingen
Presentatie Rapport 'Niet Stil voor Doven in Marokko'
Medische Faculteit der Leidse Studenten
Stichting Azhar
Veel belangstelling voor voorlichtingsbijeenkomst fonds MarokGO (bekijk het filmpje)
Stichting Daar al Atfaal
Foto's en filmpje benefietgala Marokko Fonds (nieuwe foto's!)
Benefietgala Marokko Fonds groot succes
Stichting Vrienden van Tazaghine
Stichting Redt de kinderen in Marokko
Stichting Al Wafa des enfants handicapés
Winnend project on-line discussie: ambulance-project in Beni-Mellal
'Vrouwen aan Z'
Dar al Hana
Stichting Karam
De Moroccan Future Day DVD is uit en verkrijgbaar bij het Marokko Fonds!
Association Ettawasol pour Enfants Inadaptés Mentaux
Het Marokko Fonds roept organisaties op projectvoorstel in te dienen
Marokko Fonds krijgt bus voor gehandicapten in Marokko
Projet de la Mosquée de Mestassa
L'Heure Joyeuse
Association du Forum Marocain des Sourds
Touche Pas à Mon Enfant
Ligue Marocaine de Lutte Contre les Maladies Sexuellement Transmissibles
Marokko Fonds zamelt ruim een ton in voor hulp aan Marokko
Marokkaans-Nederlandse jeugd toont betrokkenheid in kritische en hilarische filmpjes
Rapper Yes-R met Marokko Fonds in Marokko
Marokko Fonds verkent het ontwikkelingsveld in Marokko
Marokkaans-Nederlandse jongeren maken filmpjes over toekomst Marokko
Eerste Moroccan Future Day groot succes
Marokko Fonds organiseert conferentie ontwikkelingssamenwerking Marokko
AGENDA

'Plaatsings'workshops bij zorg organisaties in Regio Rif Oriental
Informatie bijeenkomst project YouShare YouCare
Seminar over productieve investeringen van Marokkaanse migranten
Informatiebijeenkomsten voor gezondheidsorganisaties in Marokko
Informatiemiddag Kennis delen in Marokko
Nieuw project van start: Kennis delen in Marokko
2e bijeenkomst leertraject kleinschalige projecten in Marokko
Slotevent Scoren voor Marokko
Souk en Scoren voor Marokko Amsterdam
Souk en Scoren voor Marokko Eindhoven
Souk en Scoren voor Marokko Rotterdam
Lokale voorronde Scoren voor Marokko Amsterdam Zuid
Lokale voorronde Scoren voor Marokko Uithoorn
Train de Trainer opleiding in Meknes
Bijeenkomst (sport) jongerenwerkers / organisaties
Wens van zestig slechthorende kinderen in vervulling
Marokko, ontwikkeling van de private sector
Global Forum on Migration and Development
5e training voor dovenorganisaties in Casablanca
Benefiet iftar voor Somalië
Bijeenkomst Maroc Relief
Consultatie dovenorganisaties in Marokko
MATRA Conferentie in Casablanca
Movies that Matter-festival
Inloopdag IBO-Nederland
B!nk Veling
Wereld Vrouwendag 8 maart
WeShare Closing Event
Slotmanifestatie Moroccan Future Day
Georgina Kwakye presenteert My Roots, My Inspiration
Fotografenbijeenkomst (MFD)
Bijeenkomst voor workshopbegeleiders (MFD)
Vrijwilligers bedankje Scoren voor Marokko
KPA Wilde Ganzen Dag op 9 oktober
Netwerkbijeenkomst Better Care Network
Finale Scoren voor Marokko
Jongerenevenement over Ontwikkelingssamenwerking en Handicap
Emancipatie en de rechten van de Marokkaanse Vrouw
Netwerkiftar particuliere initiatieven in Marokko
Thema Iftar: Proef de Wereld!
20-22 augustus: Marokko Fonds op LiteSide Festival in Amsterdam
Vrijwilligersbijeenkomst
Start Ramadancampagne Marokko Fonds
Moroccan Night Den Haag: HMV en HRC
Debat: Welk belang hecht de politiek nog aan ontwikkelingssamenwerking?
Moroccan Night Benefiet Diner tijdens SOUL Symphonic evenement
Debat: migranten en maatschappelijk middenveld
Marokko watermiddag: Water nu & later
Interactieve MarokGO Kennis- en Netwerkmeeting
Holland Pavilioen op internationale landbouwbeurs in Marokko
Afrikadag workshop: we care, we share!
Uitnodiging: "als de tijd rijp is"
Matra kennisbijeenkomst op 17 april 2010
Publieksbijeenkomst en aftrap ideeënwedstrijd 2010
Conferentie familierecht, vreemdelingenrecht en gedwongen achterlating
Oproep voor deelname aan vereniging Kert
Diversiteit in de filantropische sector: een goede score?
Passie voor Participatie: bijeenkomst kleinschalige particuliere initiatieven
Training voor migrantenorganisaties van Seva
4L Trophy Rally 2010
Concertvoorstelling "De Tapijtenweefster" van het Nederlands Blazers Ensemble
Moroccan Future Day: Fotodag
Verdiepingsbijeenkomsten van Matra/KPA
Moroccan Future Day: Brainstormdag
Concert Khaled (met Rajae in voorprogramma)
Vrijwilligersbijeenkomst 26 november!
Rondetafelconferentie Marokko & remittances: kansen voor ontwikkeling
Boekpresentatie 'Een Abrikoos in de Achtertuin'
Comedy Shake Ramadan Special
Vrouweniftars 'Kom in Beweging'
Expertmeeting 'Back to the Roots'
Iftar voor vrijwilligers
Ramadan campagnesite Iftar4education vandaag on-line!
Vrijwilligersbijeenkomst 17 augustus!
Aankondiging Ramadancampagne in uitzending NMO
Het Concertgebouw Open zondag 13 juni a.s.
Stichting Al Yatiem viert tweejarig bestaan
TANS gala: Marokko Fonds genomineerd
Promotieactiviteit Marokko Fonds tijdens Maghreb Festival
Promotieactiviteit Marokko Fonds op Marokkaanse woningbeurs SIM EXPO 2009
De Dag van het Particuliere Initiatief
Start Matra programma voor doven in Marokko
Marokko Fonds aanwezig op chaâbi special
NCDO Jaardag - Is ontwikkelingssamenwerking effectief?
Projecttraining voor migrantenorganisaties
Eindpresentatie project MarokGO -Wandelen voor de gezondheid van anderen
Studenteninitiatief: info over de Moudawana
BENEFIETCONCERT 28 december 2008
Matra/KPA-inspiratiedag 2008
Lead the way - De brug van student naar duurzaam leiderschap
Daey Ouwens Fonds
Vrijwilligersbijeenkomst 28 oktober 2008
Speak your Mind!
Lancering on-line discussie over ontwikkelingssamenwerking in Marokko
Feestelijke afsluiting Moroccan Future Day
Filmdag Moroccan Future Day
Conferentie: Geldstromen van migranten en de Milleniumdoelstellingen
Moroccan Future Day
Presentatie Rapport Situatie Doven in Marokko
Helden op stokken - Gehandicapt in Afrika
Voorlichtingsbijeenkomst MarokGO
Benefietgala Marokko Fonds 2007
'De Iftar for Ladies Only'- VU Moslima's en Multimeiden
Lancering on-line community op www.marokko.nl
'Vrouwen aan Z' - werkconferentie voor Marokkaanse vrouwenorganisaties
Douzi voor het goede doel
Roots Open Air
Cheb Khaled
Souk II
Investeren in een beter Marokko
Tans gala
Het Marokko Fonds overhandigt bus voor gehandicapten aan vereniging Dar al Hana
Finale Scoren voor Marokko